ธอส.คาดปี’ 60 แชร์ 1 ใน 3 สินเชื่อบ้าน หวังเป็นผู้นำในตลาด ตั้งเป้ากำไร 1.1 หมื่นล.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2559 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ว่า ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ 1.68 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 7% มียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 9.36 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.58% สินทรัพย์รวม 9.77 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.63% เงินฝากรวม 7.80 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.48% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จำนวน 47,366 ล้านบาท คิดเป็น 5.06% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลง 0.39% ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลับมามีสถานะปกติและยังคงได้มีบ้านเป็นของตนเองเช่นเดิม ส่งผลให้ธนาคารยังคงมีกำไรสุทธิ 9,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.53% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) ยังอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งมากที่ 15.19% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2559 ยังต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เช่นกำไรต่ำกว่าเป้าหมาย 40 ล้านบาท เนืองจากปีที่ผ่านมามีแคมเปญดอกเบี้ยต่ำสูง และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ไม่เน้นให้แบงก์รัฐทำกำไรสูงๆ โดยในปี 2560 ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 1.78 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% กำไร 1.1 หมื่นล้านบาท คาดว่าธนาคารจะมีสินทรัพย์รวมทะลุ 1 ล้านล้านบาท เป็นปีแรก นอกจากนี้ในปี 2560 ธนาคารเตรียมขายหนี้เสีย 1.4 หมื่นล้านล้านบาท เป็นการขายหนี้เสียครั้งที่ 3 หลังจากธนาคารตั้งมา 60 ปี ซึ่งการขายหนี้เสียครั้งนี้ทำให้เอ็นพีแอลต่ำกว่า 4% เป็นครั้งแรก รวมถึงธนาคารวางเป้าหมายมีสัดส่วนสินเชื่อบ้านระดับ 29% ก้าวเป็นหนึ่งใน 3 จากขณะนี้อยู่ในระดับ 28.1% การมีแชร์ 1 ใน 3 ทำให้ธนาคารสามารถเป็นผู้ตลาดสินเชื่อบ้านในด้านต่างๆ ได้

 

ที่มา มติชนออนไลน์