ไม่เอากัญชา กลับเป็นยาเสพติด เครือข่ายเขียนอนาคตฯ นัดบุกทำเนียบ

ไม่เอากัญชา กลับเป็นยาเสพติด เครือข่ายเขียนอนาคตฯ นัดบุกทำเนียบ 

คุณประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวเชิญชวนประชาชน มาร่วมกำหนดอนาคตกัญชาไทย ในวันที่ 9 มิถุนายน นี้ เนื่องในวันกัญชาไทย ที่บริเวณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ประตู 1 ในเวลา 10.00 น. เพื่อร่วมหารือในประเด็น “กัญชา ควรควบคุมด้วยกฎหมายปกติ หรือกฎหมายยาเสพติด”

จากนั้นจะร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ “ไม่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด” และระดมความเห็น กัญชาควรควบคุมด้วยกฎหมาย พ.ร.บ. หรือกฎหมายยาเสพติด โดยจะทำการยื่นหนังสือไม่เอากัญชากลับสู่ยาเสพติดถึงรัฐบาล ในเวลา 16.00 น.

คัดค้าน

โดยมีข้อควรพิจารณาดังนี้ หากคุมโดย พ.ร.บ. สามารถออกมาตรการ การปลูก การสกัด การแปรรูป การขาย การนำเข้าส่งออก การส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ การส่งเสริมการวิจัย การส่งเสริมการใช้ในแพทย์แผนไทย แผนจีน หมอพื้นบ้าน การคุ้มครองประชาชนและบุคคลที่ควรคุ้มครอง

หากคุมโดยกฎหมายยาเสพติด จะส่งเสริมให้ประชาชนปลูกยาเสพติด ขายยาเสพติด หรือกำหนดเขตสันทนาการใช้ยาเสพติด ได้หรืออย่างไร และการที่พรรคการเมืองเสนอว่า เอากัญชากลับสู่ยาเสพติดก่อนแล้วค่อยนำออกมาใช้ ในความเป็นจริงสามารถเป็นไปได้หรือไม่ วาระซ่อนเร้น ของการเอากัญชากลับสู่ยาเสพติด คืออะไรกันแน่