ไลน์แมน ลดขยะ 3,286 ตันใน 2 ปีกว่า จากฟีเจอร์ไม่รับช้อนพลาสติก

ไลน์แมน ลดขยะ 3,286 ตันใน 2 ปีกว่า จากฟีเจอร์ไม่รับช้อนพลาสติก

ปีที่ผ่านมาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ LINE MAN Wongnai มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างจริงจัง โดย คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai ได้เปิดแนวทาง ESG ประจำปี 2566 ในประเด็นปัญหาที่บริษัทมีความเกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นเรื่อง Plastic Waste และ Food Waste ที่ได้พัฒนาฟีเจอร์ไม่รับช้อนส้อมพลาสติกบนแอป LINE MAN ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงปัจจุบันสามารถลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปแล้วกว่า 3,286 ตัน และเตรียมต่อยอดฟีเจอร์ใหม่เลือกไม่รับเครื่องปรุงเพื่อลดขยะพลาสติกและขยะอาหาร คาดว่าจะสามารถลดขยะอาหารได้อีกกว่า 5 ตันต่อเดือน

LINE MAN Wongnai ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพของไรเดอร์ ผ่านโครงการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงชูประเด็นด้านความหลากหลาย (Diversity & Inclusion) สร้างองค์กรให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนได้เป็นตัวเองและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ผ่านสวัสดิการที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ อย่างการให้เงินขวัญถุงกับคู่แต่งงานเพศเดียวกัน ทัดเทียมกับคู่สมรสชาย-หญิง โดยไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทย

คุณยอด กล่าวทิ้งท้ายว่า “เป้าหมายของเราในวันนี้ ไม่ได้มองเพียงแค่ของเรา แต่เรามองถึงความสำเร็จของทุกๆ คนที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศน์ของเรา ซึ่งเป็นนิยามความสำเร็จที่ยั่งยืน สร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ภายใต้ วิสัยทัศน์ Help Thai People Live Better เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็น National Champion ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน”