ทล.ออกข้อกำหนดที่พักริมทางหลวงยุคใหม่ บังคับจอดรถฟรี-บริการไวไฟฟรี1ชม. ห้ามขายของมึนเมา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดกรมทางหลวง ที่ลงนามโดยนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 อธิบดีกรมทางหลวงจึงกำหนดมาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวง สัมปทาน โดยได้มีการกำหนดที่พักริมทาง(Rest area)ในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทานออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ได้แก่ ที่พักริมทางขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ประมาณ 50 ไร่ขึ้นไป มีระยะห่างจากศูนย์บริการทางหลวงอื่นประมาณ 60 ถึง 100 กิโลเมตร จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นจุดแวะพักหลักสำหรับผู้ใช้ทาง ,สถานที่บริการทางหลวง (Service Area)ได้แก่ ที่พักริมทางขนาดกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ขึ้นไป มีระยะห่างจากศูนย์บริการทางหลวงหรือสถานที่บริการทางหลวงอื่นประมาณ 30 ถึง 60 กิโลเมตร จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นจุดแวะพักหลักสำหรับผู้ใช้ทาง และ จุดพักรถ (Rest Stop) ได้แก่ ที่พักริมทางขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ขึ้นไป มีระยะห่างจากศูนย์บริการทางหลวงหรือสถานที่บริการทางหลวงประมาณ 10 ถึง 30 กิโลเมตรจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นจุดแวะพักเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ทาง หรือสำหรับผู้ใช้ทางบางประเภทเป็นการเฉพาะ เช่น จุดพักสำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุก

ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวยังได้มีข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบและก่อสร้างที่พักริมทาง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและ การบริการขั้นต่ำ ได้แก่ พื้นที่จอดรถ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท โดยไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแรก ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการ ที่นั่งพักผ่อนในร่ม ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ฉุกเฉิน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแรก สถานีบริการเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ พร้อมบริการปั๊มลมและน้ำเติม สถานที่และอุปกรณ์เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก รองรับการใช้งานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สนามเด็กเล่น และพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ส่วนสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและ การบริการขั้นต่ำใกล้เคียงกัน อย่างเช่น พื้นที่จอดรถ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท โดยไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแรก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยไม่คิดค่าบริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงแรก นอกจากนี้ยังมีการห้ามมิให้มีการการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่ผิดกฎหมาย การจำหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกชนิด การจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาขน

<อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่