ไข่คละหน้าฟาร์ม ขึ้นเป็น 3.80 บาท/ฟอง เหตุอากาศร้อน ไก่ออกไข่น้อยลง  

ไข่คละหน้าฟาร์ม ขึ้นเป็น 3.80 บาท/ฟอง เหตุอากาศร้อน ไก่ออกไข่น้อยลง  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มขึ้น 0.20 บาท/ฟอง จาก 3.60 บาท/ฟอง เป็น 3.80 บาท/ฟอง

โดยกรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 66 พบว่าราคาขายปลีกไข่ไก่ เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.90 บาท/ฟอง โดยราคาขายปลีกที่ตลาดสด อยู่ที่ 3.20-4.40 บาท/ฟอง ส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งราคาอยู่ที่ 3.70-4.10 บาท/ฟอง

โดยยังอยู่ภายใต้โครงสร้างราคาไข่ไก่ที่ กรมการค้าภายในกำกับดูแล โดยกรมฯ ได้มีการกำกับดูแลราคาให้เป็นไปตามโครงสร้างและคุมเข้มไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร

ทั้งนี้ การปรับราคาไข่ไก่คละ มีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับ สภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ได้น้อยลงและมีขนาดเล็กลง โดยไข่ไก่เบอร์ 0, 1, 2 และ 3-5 มีสัดส่วน 5% 15% 30% และ 50% ตามลำดับ ซึ่งสภาพอากาศปกติ ไข่ไก่เบอร์ 0, 1, 2, 3 และ 4 มีสัดส่วน 15% 25% 30% 25% และ 5% ตามลำดับ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากขนาดไข่ไก่ที่เล็กลง เนื่องจากรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจำหน่ายไข่ไก่ที่ลดลง

ไข่ไก่
ไข่ไก่

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายในได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค โดยได้มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด ผ่านโมบายพาณิชย์ และ โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ กรมฯ มั่นใจว่าการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก ในราคาประหยัดแก่ผู้บริโภค จะเป็นช่องทางในการบรรเทาภาระ ค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคได้

สำหรับการกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค หากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมจำหน่ายไข่ไก่ ในราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หากพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ