มาดูกันอีกครั้ง นโยบายปากท้อง จาก พรรคก้าวไกล มีอะไรบ้าง

มาดูกันอีกครั้ง นโยบายปากท้อง จาก พรรคก้าวไกล มีอะไรบ้าง

ผ่านไปแล้วสำหรับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจากผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่า พรรคก้าวไกล น่าจะมีสิทธิ์เป็นแกนนำได้จัดตั้งรัฐบาล และประเทศไทย จะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งที่ชื่อว่า พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ พาพี่น้องชาวไทย มาดูกันอีกครั้งว่า นโยบาย 300 นโยบาย จาก พรรคก้าวไกล มีอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

1. ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท : มีการปรับขึ้นทุกปีตามค่าครองชีพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดย เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เริ่มต้นที่วันละ 450 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและดัชนีค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง แบ่งเบาภาระค่าแรงที่สูงขึ้นสำหรับ SMEs ในช่วง 6 เดือนแรก โดยการที่รัฐช่วยสมทบค่าประกันสังคมในส่วนของผู้ว่าจ้าง สำหรับแรงงานที่ถูกกระทบโดยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

2. หวยใบเสร็จ : เพิ่มลูกค้าให้ SMEs โดยการเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนที่เลือกซื้อสินค้า SMEs ได้รับแถมสลากกินแบ่งของรัฐบาลไปลุ้นรางวัล สำหรับคนซื้อ หรือ ประชาชนทั่วไป : เมื่อซื้อสินค้าจาก SMEs ครบ 500 บาท สามารถแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ 1 ใบ (จำกัดไม่เกิน 2 ใบ/คน/เดือน และ จำนวน 10 ล้านคน/เดือน)

สำหรับคนขาย หรือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ : เมื่อขายสินค้าครบ 5,000 บาท สามารถแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ 1 ใบ เพิ่มโอกาสลุ้นหวยให้ SMEs โดยการนำยอดขายมาแลกเป็นสลากกินแบ่งของรัฐบาลได้ด้วย

3. ลดรายจ่าย SMEs หักค่าใช้จ่ายเหมาภาษี เพิ่มจาก 60% เป็น 90% และ ลดภาษีนิติบุคคล SMEs ให้เหลือ 0-15%

  • ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs ให้เหลือ 0-15%
  • ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SMEs (ช่วงกำไร 3 แสนบาท ถึง 3 ล้านบาท) จาก 15% เป็น 10%
  • ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SMEs (ช่วงกำไร 3 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาท) จาก 20% เป็น 15%
  • เพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับทุนใหญ่ (ช่วงกำไรเกิน 300 ล้านบาท) จาก 20% เป็น 23%

4. ลดหย่อนภาษีให้ธุรกิจที่ซื้อจาก SMEs

  • เปิดให้นิติบุคคลที่ซื้อสินค้าจาก SMEs เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สามารถหักภาษีนิติบุคคลได้ 5 เท่าในส่วนที่ซื้อจาก SMEs เพิ่มเติม
  • ส่งเสริมให้ธุรกิจซื้อสินค้าและบริการจาก SMEs มากขึ้น รวมถึงเลือก Outsource บริการไปที่ SMEs
  • ป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนใหญ่ขยายกิจการกินรวบทั้งห่วงโซ่อุปทาน

5. โควตาชั้นวางสำหรับสินค้า SMEs ในห้างใหญ่

  • กำหนดสัดส่วนชั้นวางสำหรับสินค้า SMEs ในห้างสมัยใหม่ (เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ) เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้า SMEs ได้มีโอกาสมาวางขาย และช่วยให้สินค้า SMEs มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

6. คูปองแลกซื้อสินค้าท้องถิ่น

  • ให้ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเครดิต (จำกัดไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี) สำหรับการแลกซื้อสินค้าท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์เกษตร ในราคาครึ่งหนึ่ง (โดยรัฐสมทบอีกครึ่ง) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาเลือกซื้อ-สนับสนุนสินค้าเหล่านี้ให้เติบโตต่อไป