3 วิธีสังเกต ธุรกิจขายตรง ที่กำลังสนใจ แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ หรือเปล่า?

3 วิธีสังเกต ธุรกิจขายตรง ที่กำลังสนใจลงทุน แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ หรือเปล่า?

แชร์ลูกโซ่ บางครั้งจะแอบแฝงมากับ ธุรกิจขายตรง ซึ่งมิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อให้เหยื่อทำธุรกิจขายตรงที่มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง โดยที่เหยื่อไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่ชักชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องให้ร่วมทำธุรกิจ

เมื่อเหยื่อเริ่มสนใจ จะให้​เหยื่อเข้าร่วมฟังสัมมนาและจ่ายค่าสมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้าแรกเข้าในมูลค่าที่ค่อนข้างสูง (สินค้าส่วนมากมักไม่มีคุณภาพ) หรืออาจให้เหยื่อซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องรับสินค้าไปขาย แล้วก็รอรับเงินปันผลได้เลย ปัจจุบันยังมีการโฆษณาชักชวนผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วย ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย

เว็บไซต์ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยข้อสังเกตเบื้องต้น แชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรง ดังนี้

(1) เรียกเก็บค่าสมาชิกค่อนข้างสูง หรือบังคับให้ซื้อหุ้นหรือสินค้าพร้อมกับการสมัครสมาชิก

(2) ไม่สนใจการขายสินค้า ไม่เน้นการสาธิตการใช้งานสินค้า หรือสินค้ามักมีคุณภาพต่ำ

(3) แผนการตลาดมักเน้นการหาสมาชิกมากกว่าการขายสินค้า เพราะผลกำไรจะมาจากการหาสมาชิกใหม่