กรมจัดหางานแนะ ‘แรงงานไทย’ พัฒนาฝีมือด่วน! เหตุอุตสาหกรรมนำ ‘เครื่องจักร’ เข้าทดแทน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ทักษะหรือระดับปฏิบัติการนั้น ว่า กรมการจัดหางานได้มีการสำรวจความต้องการแรงงานในระดับล่าง พบว่า สามารถทดแทนด้วยแรงงานต่างด้าวกว่า 3 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยปัจจุบัน แรงงานกลุ่มนี้ยังไม่มีการจัดระบบเท่าที่ควร ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้ที่ต้องดูแลแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงการส่งเสริมให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวพัฒนาแรงงานของตนเอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยที่นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและนำมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานครั้งต่อไป สำหรับแรงงานต่างด้าว จะต้องผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย ขณะเดียวกันแรงงานในพื้นที่สูงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายหมื่นคน ก็เป็นอีกกลุ่มที่สามารถนำมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้ รวมทั้งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพัฒนาแรงงานในกลุ่มประเทศCLMV เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆด้วย

“อุตสาหกรรมในประเทศไทยเริ่มมีการนำเครื่องจักรเข้ามาทดแทนมาขึ้น ดังนั้นแรงงานไทยต้องปรับตัวด้วยเช่นกันในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร โดยกระทรวงแรงงาน ต้องร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมแรงงานกลุ่มใหม่ ให้มีความพร้อมรองรับเครื่องจักรสมัยใหม่ พร้อมมองว่าการแนะแนวอาชีพจะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการเตรียมกำลังแรงงานกลุ่มใหม่ ให้มีความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” นายวรานนท์ กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์