ชาวกระบี่สุดปัง ทุเรียนทะเลหอย ขึ้นแท่นสินค้า GI รายการใหม่ของไทย

“จุรินทร์” ชวนลิ้มรส “ทุเรียนทะเลหอย” สินค้าจีไอตัวใหม่ จ.กระบี่ การันตีรสชาติ “เข้มข้น-หวานละมุน” คาดสร้างเงินสู่ท้องถิ่นอีกกว่า 70 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ไทย ปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยประเภทต่างๆ ทั้งในกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งของเครื่องใช้ รวม 185 รายการ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าสร้างเงินจากสินค้า GI ไทยมุ่งสู่ 50,000 ล้านบาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ทุเรียนทะเลหอย เป็นสินค้า GI รายการใหม่ของไทย ปลูกในพื้นที่ตำบลปลายพระยาและตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศและแหล่งน้ำที่ดี มีธาตุอาหารหลักที่สำคัญ และไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อื่น

ด้วยรสชาตินุ่มละมุน หวาน มัน เข้มข้น คล้ายทุเรียนผสมครีมหรือนมสด เนื้อสัมผัสแห้ง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ต้องเพิ่มผลผลิตเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 70 ล้านบาทต่อปี

​ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนทะเลหอย ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับสินค้าเกษตรของภาคใต้ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสู่ระดับพรีเมียม รวมถึงจัดงานส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดทุกรูปแบบ กระทรวงพาณิชย์จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป