เปิดเหตุผล ทำไมมาเลเซียนำเข้าไข่ไก่ ครั้งแรกจากประเทศไทย

กรมปศุสัตว์เผยข่าวดีอีกครั้ง เมื่อประเทศมาเลเซีย ได้แจ้งอนุญาตการนำเข้าไข่ไก่สดจากประเทศไทย เป็นครั้งแรก หลังจากเดือนมีนาคม 2566 ไต้หวันเพิ่งเปิดตลาดจากปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกในภูมิภาค ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหารของไทย ส่งผลดีต่อการรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค สร้างเสถียรภาพด้านราคาที่เกษตรกรไทยจำหน่ายในประเทศ

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หน่วยงาน Department of Veterinary Services (DVS) ของประเทศมาเลเซีย ได้แจ้งอนุญาตการนำเข้าไข่ไก่สดจากประเทศไทยเป็นครั้งแรก

โดยการเปิดตลาดครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดเป็นกรณีพิเศษ จากข้อกังวลของรัฐบาลมาเลเซียต่อสถานการณ์สินค้าไข่ไก่สดขาดแคลนจากปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบให้ปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน จนผู้ผลิตไข่ไก่ในมาเลเซียต้องลดกำลังการผลิตลง ทำให้ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินเดียและศรีลังกา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565

ล่าสุด เปิดให้นำเข้าจากประเทศไทย โดยมีผลทันทีและจะมีผลถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และคาดว่ามาเลเซียจะยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศอีก 6 เดือนนับจากนี้ สำหรับการส่งออกไข่ไก่จากประเทศไทยนั้น ล่าสุด มีผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจส่งออกไข่ไก่ไปมาเลเซียแล้วจำนวน 4 ราย

ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ 43 ล้านฟองต่อวัน มีการส่งออกประมาณ 1.5 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งการเปิดตลาดส่งออกเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน และคาดว่าจากนี้ไปจะมีการเปิดตลาดของไข่สดอีกหลายประเทศเพื่อสร้างตลาดส่งออกใหม่ จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาระดับการผลิตและการบริโภคให้ใกล้เคียงภาวะสมดุลได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลสำเร็จจากการเปิดตลาดการส่งออกไข่ไก่สดเพิ่มในครั้งนี้ มาจากความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารไทย ที่กรมปศุสัตว์กำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่แหล่งที่มาของสัตว์จากฟาร์มมาตรฐาน GAP จนถึงศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GMP, GHPs และ HACCP สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศ ตามระเบียบของประเทศคู่ค้าและตามหลักสากล