ไทยประกันฯ คัดปกเด็ด สนพ.มติชน ส่งมอบชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 2 คัดหนังสือเด็ด จาก สนพ.มติชน ส่งมอบชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีส่งมอบหนังสือ แก่โครงการ ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชนปี 2566 เพื่อนำไปมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา 60 แห่งทั่วประเทศ

น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารในเครือ และ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบหนังสือในโครงการ ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน

โดยมี นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ คณะทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ และ บรรณาธิการ นสพ.ข่าวสด นางสาวสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา นายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา

นายจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการ นสพ.มติชน นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ บรรณาธิการ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ นายสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร บรรณาธิการ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด ได้ร่วมส่งมอบหนังสือเล่ม (Pocket Book) และนิตยสาร ซึ่งจัดซื้อเป็นมูลค่ารวม 800,000 บาท

นายไชย ไชยวรรณ

ให้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารของบริษัท ไทยประกันชีวิต ประกอบด้วย คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คุณพิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้จัดการ สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร นำไปมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา 60 แห่งทั่วประเทศ

โดยไทยประกันชีวิต ได้คัดสรรหนังสือเล่มแนวสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากคนอ่าน และบางเล่มได้รับรางวัล เพื่อมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ เช่น Ten Lesson บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด (ผู้แปล วิภัชภาค) ปีศาจ (เสนีย์ เสาวพงศ์) สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น (หนุ่มเมืองจันท์)

(ซ้าย) นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ (ขวา) นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ก้าวใหญ่ๆ ใช้ใจเริ่ม (กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร) วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง (สถาวร จันทร์ผ่องศรี ครูดิน) ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว (ธนินท์ เจียรวนนท์) เมื่อความจน เฆี่ยนตีผม (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์)   

หนังสือเล่มที่ได้รับรางวัล หนังสือชื่อวินาทีไร้น้ำหนัก” (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ) รางวัลชมเชย ประเภท นวนิยายจากรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2565 หนังสือชื่อคนจรดาบ” (วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง) รางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย จากรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566 โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

อีกทั้ง ยังมอบสมาชิกรายปี นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน แก่ห้องสมุดชุมชนและห้องสมุดโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวม 60 แห่ง

อนึ่ง โครงการไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอ่าน ร่วมเสริมสร้างสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

ซึ่งโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมบนแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SD Master Plan)

ที่ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำขึ้น โดยแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจะให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

“เรายังเชื่อว่า หนังสือเล่ม มีความสำคัญอยู่ เพราะผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังดื่มด่ำและได้รับแรงบันดาลใจต่างๆ จากการอ่านหนังสืออยู่ ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของบริษัทฯ เรา เน้นสร้างเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นกัน”

”เราจึงอยากส่งเสริมการหาความรู้และแรงบันดาลใจนอกห้องเรียน ในปีนี้จึงคัดสรรหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึง หนังสือวรรณกรรมประเภทต่างๆ ให้คนได้อ่านหาความรู้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ตกผลึกนำเกร็ดความรู้ที่ได้จากการอ่าน มาประกอบใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น” คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร และ คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม