วัดเจดีย์หลวงแจกพระรูป 3,000 ใบ พิธีเจริญชัยมงคล-ย่ำระฆังสถาปนาพระสังฆราชองค์ที่20

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ภายในวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง อ.เมืองเชียงใหม่ มีการเตรียมการประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 20 ในเวลา 17.30 น. โดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสถาปนาฯ

โดยมีการนำพระรูปของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานกลางพระวิหารหลวง ประดับด้วยดอกไม้สดโทนสีเหลืองและขาว วางกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูป

พร้อมติดตั้งโทรทัศน์จำนวน 6 ตัว เพื่อถ่ายทอดสดพระราชพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ ให้คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ซึ่งเริ่มเดินทางมาร่วมพิธีได้รับชมไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้ทางวัดเจดีย์หลวงได้จัดเตรียมพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ใส่กรอบทองจำนวน 12 อัน และพระรูปจำนวน 3,000 ใบ มอบให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย

น.ส.อิ่นคำ ชาวไทยใหญ่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่บอกว่า ดีใจมากที่ทราบว่าท่านได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เพราะเคยเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านในสมัยที่ทรงสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรฯ ท่านเสด็จมาประกอบพระกรณียกิจที่วัดเจดีย์หลวง ใจดีมีเมตตาต่อทุกคนมาก แววตาเป็นประกายและใส่ใจทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะเลย ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้า

201702121632381-20021028190355

201702121632383-20021028190355