เช็กราคา ทุเรียนไทย ในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน แพงกว่าของไทยจริงไหม

ทูตเกษตรในกว่างโจว สำรวจราคาทุเรียนไทย-เวียดนาม พร้อมแนะผู้ส่งออกติดตามด่านชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนการขนส่ง

12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ระบุว่า ได้ออกสำรวจราคาทุเรียนในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลาด พบว่า ราคาขายปลีกทุเรียนในนครกว่างโจว (ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2566) ในซูเปอร์มาร์เก็ตในนครกว่างโจว มีทุเรียนวางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยทุเรียนไทยสายพันธุ์หลัก ยังเป็นพันธุ์กระดุม และพวงมณี ขณะที่ทุเรียนเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ก้านยาว

ทั้งนี้ ปัจจุบันเทรนด์การรับประทานทุเรียนของผู้บริโภคชาวจีน จะชอบทุเรียนขนาดที่ไม่ใหญ่มาก สามารถรับประทานได้หมดโดยไม่ต้องเก็บไว้

นอกจากนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ จะมีการประชาสัมพันธ์สายพันธุ์ทุเรียน รวมทั้งวิธีการเลือกทุเรียนให้ผู้บริโภคชาวจีนได้ทราบมากขึ้น

Advertisement
ราคาทุเรียนไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ซูเปอร์มาร์เก็ตอิออน
ทุเรียนไทย พันธุ์กระดุม ราคา 39.90 หยวน/ครึ่ง กก.
ทุเรียนไทย พันธุ์พวงมณี ราคา 39.90 หยวน/ครึ่ง กก.
ทุเรียนเวียดนาม พันธุ์ก้านยาว ราคา 36.90 หยวน/ครึ่ง กก.
มังคุดไทย ราคา 35.90 หยวน/ครึ่ง กก.

ซูเปอร์มาร์เก็ตเหอม่า
ทุเรียนเวียดนาม พันธุ์ก้านยาว ราคา 37.80 หยวน/ครึ่ง กก.
ทุเรียนมาเลเซีย พันธุ์มูซานคิงแช่แข็ง (ขนาด 1.4 กก. ขึ้นไป) ราคาลูกละ 299 หยวน

ซูเปอร์มาร์เก็ต BLT (พรีเมียม)
ทุเรียนไทย พันธุ์กระดุม ราคา 59.90 หยวน/ครึ่ง กก.
ทุเรียนไทย พันธุ์พวงมณี (ขนาด 1.25-1.75 กก.) ราคาลูกละ 199 หยวน

ซูเปอร์มาร์เก็ต Le Bazaar (พรีเมียม)
ทุเรียนไทย พันธุ์พวงมณี ราคา 59.80 หยวน/ครึ่ง กก.

ร้านค้าปลีกผลไม้ Pagoda
ทุเรียนไทย พันธุ์ชะนี ราคา 39.90 หยวน/ครึ่ง กก.

ร้านค้าปลีกผลไม้ Uncle Fruit
ทุเรียนไทย พันธุ์ชะนี ราคา 39.40 หยวน/ครึ่ง กก.
(ข้อมูลจาก Office of Agricultural Affairs, Guangzhou)

ทั้งนี้ เป็นรถขนส่งสินค้าผ่านแดน จำนวน 169 คัน และรถขนส่งสินค้าเกษตรลาว-จีน จำนวน 258 คัน โดยมีรถขนส่งสินค้าตกค้าง จำนวน 349 คัน เป็นรถขนส่งสินค้าผ่านแดน จำนวน 96 คัน และรถขนส่งสินค้าเกษตรลาว-จีน จำนวน 253 คัน ส่งผลให้การจราจรบริเวณด่านมีความหนาแน่นมากขึ้น

ส่วนสถานการณ์รถขนส่งสินค้าตกค้างข้างต้น เนื่องมาจากเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและส่งออกสินค้าเกษตร จึงทำให้ที่ด่านมีปริมาณรถขนส่งสินค้ามากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายลาวและจีนได้เห็นชอบร่วมกันขยายเวลาปิดด่านในแต่ละวันเป็นเวลา 20.30 น. (จากเดิม 18.00 น.) เพื่อเร่งระบายรถขนสินค้าจากลาวไปจีนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรที่ด่านบ่อเต็น

ด่านสากลหูหงิ เวียดนาม ได้ดำเนินการเปิดช่องทางให้รถขนตู้เปล่าจากเวียดนามเข้าจีน และรถขนตู้เปล่าจากจีนเข้าเวียดนามผ่านช่องทางสำหรับคนที่เข้า-ออก เพื่อระบายรถขนตู้เปล่าในเวียดนาม และลดความแออัดสำหรับช่องทางนำเข้าและส่งออกรถบรรทุกขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 มีรถจอดตามข้างทาง ถนนเส้นที่มุ่งหน้าไปยังด่านระยะทางประมาณ 3 กม. (ประกอบด้วยรถขนส่งสินค้าและรถขนตู้เปล่าที่มารับสินค้านำเข้าจากจีน) ทั้งนี้ รถขนส่งสินค้าใช้เวลาในการดำเนินการผ่านด่าน ประมาณ 1 วัน

ปัจจุบัน ด่านโหย่วอี้กวน จีน รถขนส่งสินค้าเข้า-ออกด่าน ประมาณวันละ 1,000-1,200 คัน (โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 รถเข้าด่านโหย่วอี้กวน 642 คัน รถออกจากด่านโหย่วอี้กวน 516 คัน) ในขณะที่ด่านโมฮาน รถขนส่งสินค้าเข้า-ออกด่านได้ประมาณวันละ 350-400 คัน

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสถานการณ์การขนส่งสินค้าผ่านด่านทางบก ณ ปัจจุบัน กับช่วงเดือนก่อนหน้านี้ พบว่า ปัจจุบันการจราจรบริเวณด่านมีความหนาแน่นมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าผลไม้จากไทยผ่านด่านโมฮาน และด่านโหย่วอี้กวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลไม้ไทยส่งออกมายังประเทศจีนจำนวนมาก จะพบปัญหารถติดสะสมหน้าด่านเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาช่องทางในการขนส่งสินค้าผลไม้ก่อนการส่งออก โดยอาจกระจายการขนส่งผลไม้ผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ ด่านทางบกด่านอื่น ที่ยังสามารถรองรับการขนส่งผลไม้ได้ เช่น ด่านตงซิง ด่านรถไฟผิงเสียง ด่านรถไฟโมฮาน ด่านเหอโข่ว รวมถึงการขนส่งผ่านเส้นทางเรือ เป็นต้น