เร่งวิจัย สเปรย์ฟ้าทะลายโจร รักษาเจ็บคอ รับมือฝุ่น PM2.5 – ไวรัสระบาด

เร่งวิจัย สเปรย์ฟ้าทะลายโจร รักษาเจ็บคอ รับมือฝุ่น PM2.5 – ไวรัสระบาด

ภก.ชาญชัย ธรรมร่มดี ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมคณะนักวิจัย ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เข้าพบ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรไทยที่ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยได้เริ่มศึกษาประสิทธิภาพของสเปรย์พ่นคอฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศร เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรก ที่ใช้ในผู้ป่วยโรคคออักเสบเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยทางผู้วิจัย ได้ทบทวนข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การใช้สเปรย์ฟ้าทะลายโจรพ่นคอที่มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบ น่าจะมีส่วนช่วยในการลดอาการเจ็บคอในผู้ป่วยได้

ร่วมมือเร่งวิจัย

ด้าน พญ.ริสา โอโกโนกิ แพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางเดินหายใจจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยเมื่อเริ่มโครงการวิจัยสเปรย์ฟ้าทะลายโจร ก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยสเปรย์ฟ้าทะลายโจรพ่นรักษาอาการเจ็บคอหลายท่าน เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ ที่ต้องเผชิญ PM2.5 อย่างหนัก

ซึ่งหากผู้ป่วยท่านใดมีอาการเจ็บคอไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 094-742-3555 โดยการเข้าร่วมโครงการวิจัยดังกล่าว นอกเหนือจากการจะช่วยตัวผู้ป่วยเองให้บรรเทาอาการเจ็บคอที่เป็นอยู่แล้ว ยังจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้มียาจากสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทย ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

ตรวจอาการเจ็บคอ จากฝุ่น

ด้าน ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นสุดยอดของสมุนไพรในการต้านไวรัส ต้านการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกัน โดยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ฟ้าทะลายโจร ได้การยอมรับให้ใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19  ที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประชาชนรับยาจากสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากรูปแบบการรับประทาน ยังมีชุดประสบการณ์การใช้ของผู้ป่วยในการบรรเทาอาการเจ็บคอ แบบเฉพาะที่ ด้วยการอมใบฟ้าทะลายโจร ให้น้ำลายค่อยชะล้างเอาตัวยาไปสัมผัสบริเวณลำคอที่มีการอักเสบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจรช่วยบรรเทาอาการอักเสบ

“มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงได้พัฒนาสเปรย์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจร ที่ควบคุมคุณภาพสารสำคัญขึ้น โดยในระยะแรก ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในคนเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน จึงจดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้บริโภคมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้ พบว่ายอดขายเกินความคาดหมาย” ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าว

และว่า อาจจะด้วยสาเหตุของโควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ และ PM2.5 ที่มีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 เดือน ทำให้มีสินค้าขาดเป็นช่วง ทำให้มูลนิธิต้องเร่งอัตราการผลิต จนเพียงพอกับความต้องการ ในขณะนี้ก็เร่งศึกษาวิจัยประสิทธิผลของสเปรย์ในผู้ป่วยจริง เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการขึ้นทะเบียน