กลุ่มอิสระเมืองพะเยายิ้ม! ข้าวลืมผัว-ไรซ์เบอร์รี่ ยอดสั่งพุ่งเดือนละร้อยตัน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายไอศูรย์ ช้างแก้ว ประธานกลุ่มข้าวอิสระ หรือ Freedom Rice  ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้แยกตัวออกมาจากข้าวสร้างสุข และมาเป็นตัวข้าวอิสระ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวลืมผัว ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องและหอมมะลิขาว ขณะนี้ 1 เดือน ผ่านไปหลังจากเปิดตัวและประสานงานร่วมกับกรมการข้าว ยกระดับการค้าข้าวจากภายในประเทศถึงระดับการส่งออก โดยข้าวอิสระคือการรวบรวมผลผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการบริโภคข้าวปลอดภัย ตนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางและเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ ทำให้ข้าวลืมผัวและไรซ์เบอร์รี่มียอดความต้องการของผู้บริโภคสูงเป็นอันดับหนึ่ง

ปธ.กลุ่มข้าวอิสระ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มียอดสั่งข้าวลืมผัวและไรซ์เบอร์รี่ส่งออกโดยการประสานงานผ่านกรมการข้าว เดือนละ 100 ตัน ส่วนความต้องการข้าวหอมมะลิขาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา เดือนละประมาณ 20 ตัน จากยอดการสั่งข้าวดังกล่าว ทำให้เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวในเครือข่ายของข้าวอิสระดีใจมาก มีกำลังใจผลิตข้าวกล้องปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งราคาข้าวของกลุ่มข้าวอิสระมีหลายประเภท แบ่งออกเป็น 1.ข้าวกล้องลืมผัว กก.ละ 52-55 บาท 2.ไรซ์เบอร์รี่ กก.ละ 35-40 บาท และ3.ข้าวหอมมะลิขาว กก.ละ 20-40 บาท ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศจีนอย่างมาก การส่งออกดังกล่าวทางกลุ่มข้าวอิสระเป็นผู้รวบรวมผลิตส่งผ่านกรมการข้าว ผลประโยชน์ทั้งหมดส่งถึงมือเกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

“กลุ่มข้าวอิสระขณะนี้มีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรอยู่ในเครือข่ายไม่น้อยกว่า 20 เครือข่าย ผมเน้นสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเรื่องกระบวนการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้เป็นข้าวปลอดภัย ข้าวคุณภาพ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคข้าวปลอดภัยเพื่อสุขภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้ผู้ผลิตก็ต้องห่วงใยสุขภาพของตนเองโดยงดหรือหลีกเลี่ยงสารเคมีให้มากที่สุดด้วย และก่อนส่งให้ลูกค้าได้มีการคัดคุณภาพทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลผลิตข้าวของเรา” นายไอศูรย์ กล่าว