สงกรานต์ ปี 2566 คึกคักในรอบ 3 ปี คาด 5 วัน ใช้จ่ายสะพัด 2.3 หมื่นล้านบาท

สงกรานต์ ปี 2566 คึกคักในรอบ 3 ปี คาด 5 วัน ใช้จ่ายสะพัด 2.3 หมื่นล้านบาท

สงกรานต์ปี 2566 หลายจังหวัดเตรียมจัดงานสงกรานต์เต็มรูปแบบกันอย่างคึกคัก โดยจากผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ 44.7% มีแผนท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มที่ไม่มีแผนเดินทางมีอยู่ 28.3% ส่วนใหญ่เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด (88.9%) มีแผนเที่ยวในประเทศ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่คนกรุงเทพฯ นิยมคือจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ พัทยา หัวหิน เกาะช้าง ระยอง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ขณะที่การท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยังมีสัดส่วนไม่สูง น่าจะเพราะค่าใช้จ่ายการเดินทางต่างประเทศยังสูงเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนโควิด และเส้นทางการบินที่ยังมีค่อนข้างจำกัด

สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ปี 2566 ของกลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ เฉลี่ยอยู่ที่ราว 5,250 บาทต่อคนต่อทริป เพิ่มขึ้นราว 8% จากผลสำรวจของปีก่อน แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยช่วงก่อนโควิด

โดยการปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมาจากหลายปัจจัย ทั้งหลายพื้นที่กลับมาจัดงานประเพณีสงกรานต์อย่างคึกคักและในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยหนุนให้เกิดการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยว

นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ รวมถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวที่กลับสู่ภาวะปกติ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวลดการทำโปรโมชันด้านราคาลง

จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว รวมถึงผลสำรวจที่สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 วัน (13-17 เม.ย.) คนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีจำนวน 5.1 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 28.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ปี 2566 น่าจะมีมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน