ทำธุรกิจต้องรู้! 8 สัญญาณเตือน เมื่อไหร่จึงถึงเวลาต้อง ขอสินเชื่อ

ทำธุรกิจต้องรู้! 8 สัญญาณเตือน เมื่อไหร่จึงถึงเวลาต้อง ขอสินเชื่อ

​คนทำธุรกิจส่วนใหญ่ มักไม่ค่อยรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องกู้เงินเพิ่ม และไม่รู้ว่าจะต้องกู้เพิ่มเท่าไหร่ ซึ่งการกู้เงินก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าการกู้เงินที่มากเกินความจำเป็นในบางครั้งก็อาจจะไม่เกิดผลดีต่อธุรกิจ เพราะเงินกู้ย่อมต้องตามมาด้วยภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าดอกเบี้ย

เพจ K SME เปิดสัญญาณบอกเหตุที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจรู้ว่า เมื่อไหร่จึงถึงเวลาที่ธุรกิจต้องการเงินทุนเพิ่ม ดังนี้

1. ยอดขายเพิ่มขึ้นในระยะยาว : ยอดขายเพิ่มเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธุรกิจ แต่ยอดขายเพิ่มที่เป็นสัญญาณในการขอกู้นั้น ควรเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว เช่น การนำสินค้าเข้าไปขายในโมเดิร์นเทรด หรือการได้รับคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ เป็นต้น

2. ต้องการเงินลงทุนแตกไลน์ธุรกิจใหม่ : เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรหรือการหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

3. อยากเพิ่มกำลังการผลิต : เมื่อธุรกิจอยากขยายกำลังการผลิตของกิจการ เช่น การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ ดังนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขอสินเชื่อถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการทำธุรกิจไม่น้อย

4. ลูกหนี้ขอจ่ายเงินช้าลง : ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เช่น เดิมทีให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้ 2 เดือน แต่ต้องขยายออกไปเป็น 3 เดือน ก็แสดงว่าต้องรอถึง 3 เดือนกว่าจะได้รับเงิน แปลว่าในช่วงเวลานั้นธุรกิจจะมีเงินหมุนเวียนน้อยลง และถ้าไม่เพียงพอ ก็ต้องหาเงินทุนมาเพิ่ม

5. เจ้าหนี้เร่งให้จ่ายเงินเร็วขึ้น : หากมีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้า ก็ย่อมกระทบกับเงินหมุนเวียนของธุรกิจด้วย เช่น เดิมเจ้าหนี้หรือคู่ค้าให้เครดิตเทอม 3 เดือน แต่ต่อมาขอลดลงเหลือ 2 เดือน ซึ่งทำให้ธุรกิจเราต้องจ่ายหนี้เร็วขึ้น หากเงินหมุนเวียนของธุรกิจที่มีอยู่ไม่เพียงพอก็ต้องหารายได้เพิ่ม หรือหาเงินทุนจากการกู้ยืมเพื่อมาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

6. สินค้าค้างอยู่ในสต๊อกนานขึ้น : ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจได้ อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ขายได้ลดลง ก็ควรหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง

7. ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ : บางสถานการณ์ที่ธุรกิจต้องใช่เงินแบบฉุกเฉินหรือขาดสภาพคล่องทางด้านการใช้จ่าย เช่น มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเกินงบประมาณที่วางไว้ สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ข้าวของแพง ธุรกิจไม่ราบรื่น ทำให้ต้องมองหาเงินก้อนเข้ามาเสริมสภาพคล่องทางด้านการใช้จ่าย ถือเป็นอีกหนึ่งวงเงินสำรองในยามจำเป็น

8. ต้องการเงินทุนไว้สำรองภายในธุรกิจ : หากธุรกิจมีเงินสำรองเพียงพอ เป็นการกระจายความเสี่ยง ในกรณีที่ธุรกิจต้องเจอสถานการณ์ฉุกเฉินธุรกิจจะได้ไม่สะดุด