รวมเบอร์โทร ศูนย์รับแจ้งเหตุ ภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ โทรได้ 24 ชม.

เราหยุดแล้ว แต่มิจฉาชีพไม่เคยหยุด! รวมเบอร์โทรด่วน ศูนย์รับแจ้งเหตุ ภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ โทรได้ 24 ชั่วโมง

เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยข่าว รวมเบอร์ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ ของธนาคาร รวม 8 แห่ง เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยสามารถโทรแจ้งเหตุ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888 กด 001
2. ธนาคารกรุงไทย 0-2111-1111 กด 108
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572 กด 5
4. ธนาคารกรุงเทพ 1333 หรือ 0-2645-5555 กด *3
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7575
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต 1428 กด 03
7. ธนาคารออมสิน 1115 กด 6
8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 0-2626-7777 กด 00