ฝาก 500 บาท ลุ้น 20 ล้าน! สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่นคง 4 วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท

ฝาก 500 บาท ลุ้น 20 ล้าน! สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่นคง 4 วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท จองสิทธิผ่านระบบ ธ.ก.ส. 13-18 มีนาคม 2566

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4” หน่วยละ 500 บาท จำนวน 200 ล้านหน่วย วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 107 ล้านบาทต่อเดือน สามารถใช้สิทธิจองสลากได้ก่อนใครผ่านระบบ ธ.ก.ส. ในวันที่ 13-18 มีนาคม 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4” จำนวน 200 ล้านหน่วย หน่วยละ 500 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท

เพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนสามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้ต่อเนื่อง และเป็นทางเลือกในการออมเงิน สำหรับผู้ที่สนใจฝากเงินประเภทสลากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยและมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัล โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

โดยแบ่งการเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เปิดรับฝากวันที่ 20-23 มีนาคม 2566 วงเงินรับฝาก 70,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรลูกค้าและผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2566 และ ช่วงที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 30,000 ล้านบาท

โดยฝากผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile plus ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อวันต่อราย และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ครั้งละไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อวันต่อราย

พิเศษ สำหรับเกษตรกรลูกค้าและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ที่สลากครบกำหนดไถ่ถอน และเป็นผู้ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus สามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลาก ธ.ก.ส. ได้ก่อนใคร ผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th ในวันที่ 13-18 มีนาคม 2566 โดยธนาคารจะทำการแจ้งเตือนการหักเงินฝากล่วงหน้าในวันที่ 19 มีนาคม 2566 และฝากสลากในวันที่ 20 มีนาคม 2566

กรณีต้องการฝากสลาก ณ ธ.ก.ส. สาขา สามารถติดต่อจองและฝากเงินเข้าบัญชีได้ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2566 โดยวงเงินการรับฝากสลากลูกค้าเกษตรกร สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท และสำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 เดิม สามารถจองฝากสลากได้สูงสุดไม่เกินวงเงินรับฝากสลากเดิม แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

สำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 มีอายุการรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.333 ต่อปี และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 36 ครั้ง ในทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคมของทุกปี

ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด จำนวน 19 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 60 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 200 รางวัล รางวัลละ 12,000 บาท

รางวัลที่ 4 จำนวน 400 รางวัล รางวัลละ 9,000 บาท รางวัลที่ 5 จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 20,000 รางวัล รางวัลละ 250 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 400,000 รางวัล รางวัลละ 150 บาท รวมรางวัลต่องวดสูงสุดทั้งสิ้น 422,680 รางวัล วงเงินรวม 107,700,000 บาทต่อเดือน

โดยออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 เมษายน 2566 ในกรณีถอนสลากคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากฝากไม่ครบ 3 เดือน จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 10 บาทต่อหน่วย โดยดอกเบี้ยในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลากออมทรัพย์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ www.baac.or.th เพจเฟซบุ๊ก “ธกส BAAC Thailand” Youtube Channel “BAAC Thailand”

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555