น้ำโขงในหนองคายลดอีก แตะ 1.49 ม. กระทบเดินเรือไทย-ลาว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีระดับต่ำกว่า 1.50 เมตรแล้ว ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ อ.เมือง จ.หนองคาย มีระดับอยู่เพียงที่ 1.49 เมตร ลดลงจากเมื่อวานนี้ 3 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 10.71 เมตร ทำสถิติต่ำสุดในปี 2560 อีกครั้ง และยังมีแนวโน้มลดลงอีก เนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน วันนี้ลดลง 2 ซม. เช่นกัน

จากระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำเริ่มส่งผลกระทบกับการเดินเรือในแม่น้ำโขง ทั้งเรือที่สัญจรทั่วไป และเรื่องที่ขนสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย-ลาว ที่ท่าเรือหายโศก ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ต้องมีการสำรวจร่องน้ำในการเดินเรือ และต้องใช้คนขับเรือที่มีความชำนาญในการเดินเรือ นอกจากนี้เรือที่ขนสินค้ายังมีการลดการบรรทุกสินค้าให้มีน้ำหนักน้อยลง เพื่อไม่ให้ท้องเรือต่ำเกินไปจนไปติดสันดอนที่อยู่ใต้น้ำ