เปิดอบรม หลักสูตร นวดไร้ระบม ทำเงินดีกว่านวดทั่วไป ลูกค้าต้องการเพียบ

เปิดอบรม หลักสูตร นวดไร้ระบม ทำเงินดีกว่านวดทั่วไป ลูกค้าต้องการเพียบ    

ข่าวแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : Wellness Tourism ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD)

โดย คุณสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วย รมว.กระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพเป็นองค์รวม ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรไทย ที่ทรงคุณค่า จนโหวตให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะผลิตบุคลากรด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

คุณมงคล ศริวัฒน์ เจ้าของศาสตร์มงคลไทย เทอราปี (Mongkol Thai Therapy)

ด้าน คุณมงคล ศริวัฒน์ เจ้าของศาสตร์มงคลไทย เทอราปี (Mongkol Thai Therapy) กล่าวว่า ตนได้ศึกษาและวิจัยงานนวัตกรรมนวดไทยมากว่า 20 ปี และเป็นผู้พัฒนาและคิดค้น “ศาสตร์มงคลไทย เทอราปี” หรือที่เรียกกันโดยศัพท์ชาวบ้านว่า “นวดไร้ระบม” ซึ่งเป็นการนวดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จากการบูรณาการระหว่าง ศาสตร์นวดจับเส้นของไทย กับการใช้พลัง ชี่ (Chi) ของมวยไทเก๊กของจีน

เป็นการกระตุ้นเส้น โดยไม่ทำร้ายผิวหนังและชั้นเนื้อ ลด เลิกอาการช้ำ ระบม เพิ่มผลในการรักษา ฟื้นฟูเส้น กระตุ้นเส้นหลักโดยธาตุทั้ง 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ) โดยใช้พลังจากภายในและลมหายใจ นอกจากนี้ ยังได้ผลิตนักนวดบำบัดมาหลายรุ่น โดยรับสอนเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดมาแล้ว เพื่อต่อยอดทักษะในการประกอบวิชาชีพต่อไป

นวดไร้ระบม

“นวดไร้ระบม เป็นการนวดที่เพิ่มมูลค่าทางการตลาด และตรงความต้องการของลูกค้า ที่ไม่สร้างอาการปวดระบมที่เป็นผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น อีกทั้งสามารถรักษาโรคเส้นที่ลูกค้าปวดทรมานอยู่ให้หายไปได้ ปัจจุบันมีการขยายโปรแกรมการนวดสู่ สปาเพื่อการรักษา ซึ่งสามารถทำราคาค่าบริการได้สูงกว่าสปาทั่วไป และสามารถขยายการให้บริการไปสู่การนวดดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ที่ยังขาดนักนวดบำบัดบนวิถีนวดไร้ระบมอีกจำนวนมาก” คุณมงคล กล่าว

นวดไร้ระบม ดีมานด์เพียบ

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 สามารถติดต่อได้ที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือเว็บไซต์ IBERD THAILAND.com