ดีเดย์! เปิดลงทะเบียนแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 คนลงทะเบียนใหม่ ทำอย่างไร เช็ก

ดีเดย์! เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผู้ลงทะเบียนใหม่ ต้องทำอย่างไร เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้เปิดให้ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมโครงการ ซึ่งยังไม่เคยร่วมโครงการในเฟสที่ 1-4 หรือผู้ร่วมโครงการรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่ 06.00-21.00 น.

โดยโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ให้สิทธิแก่ประชาชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ

1. สนับสนุนค่าที่พัก 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน) สูงสุด 5 ห้อง

2. คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน

3. กำหนดจำนวนสิทธิเข้าโรงแรม ที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ/ห้อง

4. 1 คน สามารถใช้สิทธิได้สูงสุด 5 สิทธิ

5. จำนวนสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 นี้ จะไม่นับรวมกับสิทธิที่เคยได้รับในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

โดยผู้ประสงค์ ลงทะเบียนใหม่ สามารถเช็กขั้นตอนการลงทะเบียนได้ ดังนี้

1. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ลงทะเบียนร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

3. ทำได้ทั้งผู้ใช้สิทธิรายใหม่ และผู้ใช้สิทธิรายเดิมที่เคยได้รับสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

4. ผู้ใช้สิทธิรายเก่า : ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และกดให้ความยินยอม (Consent) เพื่อรับสิทธิได้ทันที

5. ผู้ใช้สิทธิรายใหม่ : ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

6. ใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

7. ทำการจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

ทั้งนี้ หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ยังไม่เคยมี G-Wallet จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อเปิด G-Wallet สำหรับการใช้จ่ายตามโครงการ เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเริ่มจองที่พัก ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.-26 เม.ย. 66 และเริ่มเข้าพักตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.- 30 เม.ย.

ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการในเฟสที่ 1-4 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเริ่มจองที่พักและใช้สิทธิได้ตามกำหนดเวลาของโครงการเช่นเดียวกับผู้สมัครรายใหม่ข้างต้นต่อไป