ครม.เห็นชอบกฎกระทรวง สปส.จ่ายค่ารักษาพยาบาลวงเงินเกิน 1 ล้าน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวจะปลดล็อกปัญหาเรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน ซึ่งหลายรายได้รับบาดเจ็บรุนแรงและประสบปัญหาค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากเดิมทีทางสปส.จะจ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ในรายที่อาการรุนแรงมากๆ วงเงิน 1 ล้านบาทไม่เพียงพอ ยิ่งรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ยิ่งมีราคาแพง

“ด้วยเหตุนี้กฎกระทรวงดังกล่าวจะช่วยได้ โดยในกรณีลูกจ้างที่มีอาการรุนแรงมากๆและจำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติมด้วยวงเงินเกิน 1 ล้านบาทนั้น หากนายจ้างที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ ก็จะสามารถดูแลต่อเนื่องได้ แต่หากนายจ้างที่เป็นบริษัทเล็กๆ จะไม่สามารถดูแลได้ตรงจุดนี้ ทางสปส.ก็จะเข้าไปดูแลโดยให้รักษาต่อในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามประกาศใช้ คาดว่าภายใน 1 เดือนจะบังคับใช้ได้” นพ.สุรเดช กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์