โควิด ปลุกคนใส่ใจสุขภาพเชิงรุก เลือกบริโภคอาหารอินทรีย์ สร้างภูมิคุ้มกัน

โควิด ปลุกคนใส่ใจสุขภาพเชิงรุก เลือกบริโภคอาหารอินทรีย์ สร้างภูมิคุ้มกัน 

คุณอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA  ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ปลุกให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารปลอดภัยที่ผลิตในระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว

ดังนั้น การกลับมาของงาน “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา…เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 นอกจากจะพุ่งเป้าตอกย้ำในเรื่องสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัยเป็นหลัก ที่สามารถเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคมให้เกื้อกูลกัน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย

จุดเด่นของงานสังคมสุขใจ คือ เป็นงานประจำปี ที่ “รวมคนอินทรีย์” ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งการผลิต การจำหน่าย การตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรใหม่ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำ นอกจากมีผลผลิตออกมานำเสนอ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้มีโอกาสพบผู้ผลิตที่หลากหลาย

ส่วนผู้บริโภคได้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริง พร้อมทั้งยังมีองค์ความรู้มากมายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ เรียกว่ามางานนี้ คุ้มค่า ได้เห็นการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในทุกมิติ

คุณอรุษ นวราช

สำหรับ 8 ไฮไลต์ กิจกรรมที่ห้ามพลาด ได้แก่ 1. สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 200 บูธ มีทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป งาน Art & Craft ต่างๆ ระดมกันมาให้ช้อป 2. เวิร์กช็อปสุดชิก ที่สนุกได้ทุกวัย เน้นสอนจริง ทำเองเป็น 3. Business Matching เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร จับคู่ธุรกิจ ซื้อสิ้นค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร กว่า 20 ราย 4. แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่มีให้เลือกหลากหลายเส้นทาง

5. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน TOCA Platform 6. สนุกกับกิจกรรมสะสม Earth Points แต้มรักษ์โลก แลกรับสิทธิมากมายภายในงาน 7. พบกับ Organic Hero และคนอินทรีย์ต้นแบบหลากหลายด้าน ที่ยินดีมาแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 8. นิทรรศการความรู้ และเวทีเสวนาในหัวข้ออินเทรนด์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การจัดการขยะอาหาร ขยะพลาสติก Carbon Farming และ Bio Dynamic กับการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

“งานนี้เราอยากให้คนรุ่นใหม่ หรือคนที่ทำงานด้านซีเอสอาร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม รวมถึงน้องๆ ที่เรียนด้านเกษตร การตลาด ได้มาสัมผัส เพราะกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ BCG Economy Model ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ และเทรนด์ของโลกอย่างชัดเจน

ซึ่งทุกคนจะเห็นความเชื่อมโยงของสังคมอินทรีย์ กับเรื่อง Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ทั้งยังสอดรับกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม”

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถจอดรถในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีบริการรถรับ-ส่งเข้างานฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน  ข้อมูลการเดินทางสอบถามได้ที่ โทร. 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/ งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai