การเมืองคึกคัก “กรณ์” ชู งานดี มีเงิน ของไม่แพง ลดภาษีมนุษย์เงินเดือน

การเมืองคึกคัก “กรณ์” ชู งานดี มีเงิน ของไม่แพง ลดภาษีมนุษย์เงินเดือน 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวถึงเหตุผลทำไมต้องลดภาษีให้คนทำงาน ที่เงินเดือนไม่ถึง 40,000 บาท ว่า มนุษย์เงินเดือน รวมไปถึงฟรีแลนซ์กว่า 4 ล้านคนที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ครึ่งหนึ่งหรือ 2 ล้านคนมีรายได้ตํ่ากว่าเดือนละ 40,000 บาท มีส่วนน้อยที่มีรายได้หลักแสนต่อเดือน ได้รับประโยชน์ เนื่องจากคนทำงานกลุ่มนี้เสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสมอต้นเสมอปลายที่สุด

แต่ถึงเวลาแล้วที่เขาควรได้รับการช่วยเหลือ ด้วย 4 เหตุผลหลัก คือ หนึ่ง ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือเงินผ่อนบ้าน คอนโดฯ หรือจะเป็นค่าเดินทาง ค่าผ่อนรถ ค่านํ้ามัน ค่ารถไฟฟ้า คนวัยทำงานมีภาระ 2 เด้ง คือเลี้ยงลูกเล็กและภาระดูแลผู้ใหญ่ในบ้าน ส่วนค่าอาหาร ค่าไฟ ค่าประกันสุขภาพ ทุกอย่างแพงขึ้นหมด ในขณะที่ภาระภาษีแทบไม่เคยปรับลดลง

สอง อัตราภาษีนิติบุคคลของบริษัทขนาดใหญ่ได้รับการปรับลดลงจาก 30% เป็น 20% มาแล้วกว่า 10 ปี เป็นเหตุให้เศรษฐีและผู้มีรายได้สูง เลือกที่จะมีรายได้ผ่านกำไรหุ้นและเงินปันผลมากกว่าผ่านการรับเงินเดือน ซึ่งคนทำงานที่เป็นลูกจ้างไม่มีทางเลือกนี้

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

สาม รายได้รัฐเริ่มฟื้น โดยสำนักงบประมาณประมาณการว่ารายรับภาษีรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น 270,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2567 จึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะลดภาระคนทำงาน (ซึ่งข้อเสนอของพรรคชาติพัฒนากล้ามีผลต่อรายได้ภาษี 21,000 ล้านบาทต่อปี) และ สี่ พรรคที่ร่วมรัฐบาลมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 2 พรรคได้หาเสียงไว้ว่าจะลดภาษีเงินได้ แต่ไม่ได้ทำ

นายกรณ์ ได้ยกตารางคำนวณเปรียบเทียบว่า เงินเดือนไม่เกิน 40,000 บาท ไม่เสียภาษี! สูงกว่านั้นก็คิดตามขั้นบันได ความหมายของเราคือรายได้พึงประเมินต่อปี หลังหักลดหย่อน 0-300,000 บาทแรก อัตราภาษีเป็น 0% พอปรับทอนกลับไปเป็นจำนวนเงิน คนที่รายได้สูงกว่า 40,000 บาท ก็จะได้ปรับลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไดเช่นกัน

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวด้วยว่า นโยบายที่พรรคชาติพัฒนากล้า จะแถลงใหญ่ในวันที่ 24 ม.ค.นี้  เป็นการรื้อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบไม่เคยมีมาก่อน ในหลายๆ มิติ โดยได้ผ่านการกลั่นกรองหลายครั้ง จนตกผลึก เป็นชุดนโยบาย โดยใช้ชื่อว่า “รื้อโครงสร้างเศรษฐกิจให้ทุกคนมีโอกาส เปิดนโยบายพรรคชาติพัฒนากล้า ที่จะทำให้คนไทย “งานดี มีเงิน ของไม่แพง”