สรุปวิธี สมัครบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริง มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้

สรุปวิธี สมัครบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริง มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้
สรุปวิธี สมัครบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริง มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้

สรุปวิธีสมัคร บัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ใช้แทนบัตรจริง มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้

นับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน แทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้ หมายความว่า ประชาชนสามารถออกจากบ้านโดยพกโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว โดยไม่ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดงบัตรประชาชนทางดิจิทัล

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการมีผลบังคับของมาตรา 14 พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้

แอปพลิเคชัน D.DOPA

ด้วยเหตุนี้ กรมการปกครองได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ DOPA-Digital ID รองรับการให้บริการประชาชน เพื่อนำไปใช้บริการต่างๆ ที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ประชาชนที่สนใจใช้ระบบดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “D.DOPA” ของกรมการปกครอง ลงในโทรศัพท์มือถือซึ่งรองรับทั้ง 2 ระบบ เพื่อดำเนินการลงทะเบียน ดังนี้

  • ระบบไอโอเอส (iOS)
  • ระบบแอนด์ดรอย (Android)

ในระยะแรกนี้ ให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร

ในระยะต่อไป ระบบลงทะเบียนนี้จะมีการพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ต่อไป

ขั้นตอนลงทะเบียนทำบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID)

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “D.DOPA” ของกรมการปกครอง ลงในโทรศัพท์มือถือก่อนเข้ารับบริการลงทะเบียน ซึ่งรองรับทั้งระบบไอโอเอส (iOS) และระบบแอนดรอยด์ (Android)

2. ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน

3. เปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องมือ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง

4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล (D.DOPA)

5. ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดในแอปพลิเคชัน

6. ระบบแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องเหมือนกัน

7. เมื่อระบุครั้งที่ 2 ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัปโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันมือถือของตน

8. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จ

ภายหลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องติดต่อรับบริการจากหน่วยงานรัฐ หรือมีเจ้าพนักงานเรียกตรวจบัตรประชาชนในกรณีต่างๆ ประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้วข้างต้น แสดงต่อเจ้าพนักงานที่เรียกตรวจแทนการใช้บัตรประชาชนได้

ปี 2566 คาดมีประชาชนใช้ Digital ID 10 ล้านคน

ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คาดว่าในปี 2566 จะมีประชาชนใช้ Digital ID แทนบัตรประจำตัวประชาชนประมาณ 10 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังกรมการปกครองได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนทั้งหมดไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์