สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดส่งออกปี 60 คงที่แค่ 9.5 ล้านตัน

ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯคาดการณ์การส่งออกข้าวปี 2560 ใกล้เคียงปี 2559 หรือปริมาณ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงิน 1.5 แสนล้านบาท เนื่องจากยังมีปัจจัยลบค่อนข้างสูงและการแข่งขันน่าจะรุนแรงกว่าทุกปี โดยปัจจัยลบประกอบด้วย ผลผลิตข้าวโลกของประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้าเพิ่มขึ้นรวม 1.6% หรือกว่า 480 ล้านตัน ทำให้ความต้องการซื้อและนำเข้าลดลง ผู้ซื้อข้าวจะไม่ซื้อข้าวล่วงหน้าปริมาณมากๆ ความผันผวนของค่าเงินซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาค่าบาทแข็งค่าแล้ว 2% ทำให้ราคาส่งออกข้าวต้องสูงขึ้น 7-8 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่

ขณะที่ปัจจัยบวกคือทิศทางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จะส่งผลต่อรายได้เพิ่มขึ้นของประเทศค้าน้ำมันและดึงราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น และการระบายสต๊อกข้าวของรัฐบาลไทยหมดลงก็จะลดแรงกดดันต่อราคาตลาดข้าวโลก ถือว่าปีนี้เป็นปีท้าทายความสามารถในการรักษาตลาดของผู้ส่งออกข้าวไทย โดยไทยน่าจะยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกรองจากอินเดีย ที่คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน แต่ลดลง 2%

สำหรับการส่งออกข้าวปี 2559 สามารถทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9.5 ล้านตัน แต่ทำได้จริง 9.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.9%  มูลค่า 4,401 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 4.6% หรือประมาณ 1.54 แสนล้านบาท ลดลง 0.9% ซึ่งสูงกว่าตลาดโลกที่ลดลง 5.1%