4-5 ก.พ.เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยหนุนโชค

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร หมวดพิเศษ 4 กก โดยเป็นการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรเบิ้ลที่ตรงกับปีนักษัตร “4 ไก่คู่มหามงคล ร่ำรวย บารมี โชคดี ปลอดภัย” ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร อาคาร 6 ชั้น 7 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์(ท่านเจ้าคุณธงชัย) มาร่วมในงานเปิดประมูลด้วย

ทั้งนี้แผ่นป้ายประมูลทั้ง 301 หมายเลขที่นำมาประมูลในครั้งนี้ได้ผ่านพิธีเสริมบารมีและเพิ่มความเป็นสิริมงคลโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้ชนะการประมูลหมายเลข 4 กก 4444 พิเศษที่สุดเพราะแผ่นป้ายเจิมโดยท่านเจ้าคุณธงชัย และจะได้รับผ้ายันต์ใส่กรอบ รุ่นพิเศษ รวย รวย win win win ซึ่งผ่านพิธีเสริมบารมีและเพิ่มความเป็นสิริมงคลโดยท่านเจ้าคุณธงชัย ส่วนผู้ชนะการประมูล 4 กก ทุกหมายเลขจะได้รับผ้ายันต์รุ่น win win win และผู้ชนะการประมูล 4 กก ตระกูล 4 อีก 3 เลข ( 4,44,444) และ 4กก ที่เป็นเลขสี่ตัวเหมือนอีก 8 เลข (1111 ,2222, 3333, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) จะได้รับผ้ายันต์ใส่กรอบรุ่น win win win

สำหรับการประมูลหมวดอักษรเบิ้ล กก ที่ผ่านมา ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรเบิ้ล 1กก ที่ประมูลได้ในราคาสูงสุด คือ 1กก1111 ราคา 25,000,000 บาท หมวด 2กก หมายเลขที่ประมูลได้ในราคาสูงสุด คือ 2กก 2222 ราคา 11,111,111 บาท , หมวด 3กก หมายเลขที่ประมูลได้ในราคาสูงสุด คือ 3กก 3333 ราคา 13,000,000 บาท โดยรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมด กรมการขนส่งทางบก นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำมาใช้รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการ จึงนับว่าผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้มีส่วนร่วมทำบุญช่วยเหลือสังคมและร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันที่ต่างจังหวัดยังมีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ประมูลหมวด ขก “ขอนแก่นมหานคร” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั่น 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น และที่จังหวัดลำปาง ประมูลหมวด กบ “กิจการงานดี บารมีหนุนนำ” ที่ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้าประมูลทะเบียนรถเลขสวย สามารถมาประมูลได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทน หรือประมูลผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูง โดยเสนอราคา Maximum Bid ไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล และที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-272 5937 หรือ Call Center 1584 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย