เกษตรกรริมโขง เร่งเก็บมัวแกวหวาน ส่งขายงานไหว้พระธาตุพนม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ที่จังหวัดนครพนม ในช่วงนี้พื้นที่เกษตรตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  ได้มีเกษตรกร ที่มีอาชีพปลูกมันแกวขายสร้างรายได้เสริมหน้าแล้ง ตามแนวริมตลิ่งแม่น้ำโขง  หลังระดับน้ำโขงลด ต่างพากันเร่งเก็บผลผลิตมันแกว เพื่อนำส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อ และนำไปวางขายริมทาง เพื่อรองรับประชาชนนักท่องเที่ยว ในช่วงงานบุญสำคัญของภาคอีสาน  คือ งานนมัสการพระธาตุพนม ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่  4 -12 กุมภาพันธ์ 25560 โดยถือเป็นงานบุญประเพณีสำคัญที่ยิ่งใหญ่  ซึ่งจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญจำนวนมากวันละกว่าแสนคน  เป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะมีรายได้จากการขายมันแกวในช่วงนี้ทุกปี

โดยทุกปีหลังน้ำโขงลด จะมีเกษตรกรในพื้นที่หันมาปรับพื้นที่ริมน้ำโขง ปลูกมันแกวหวาน ปีละกว่า 1,000  ไร่  กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างเงินหมุนเวียนสะพัดปีละเกือบ 100 ล้านบาท  ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้า  จากหลายพื้นที่ ของภาคอีสาน  มาสั่งซื้อไปจำหน่าย จนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทัน  โดยเฉพาะในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ทำให้มันแกวหวาน กลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจ  มีพ่อค้า แม่ค้า นำมาตั้งร้านขายริมทาง ตลอดเส้นทางก่อนถึงตัวอำเภอธาตุพนม กลายเป็นของฝาก สร้างเงินหมุนเวียนสะพัดทุกปี และเป็นสินค้าการเกษตรโอท็อปที่ ประชาชน นักท่องเที่ยว จะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก

สำหรับมันแกว หรือชาว บ้านเรียกกันว่า มันเพา  เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ปลูกได้ง่าย  เหมาะปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนทราย แถบริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยเฉพาะตามแนวตลิ่งที่น้ำโขงลดฤดูแล้ง เนื่องจากมีความชื้น ไม่ต้องรดน้ำ  ไม่ต้องดูแลยุ่งยาก   แต่หากปีไหนน้ำไม่ท่วมริมตลิ่งชาวบ้านก็จะปลูกหมุนเวียนตลอดปี ซึ่ง มันแกวหวาน หรือมันเพา  ในการรับประทาน สามารถรับประทานได้แบบสดๆ เหมือนผลไม้ทั่วไป หรือนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารประเภท ยำ หรือสลัดก็ได้  ถือเป็นพืชการเกษตรภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำเงินให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้พืชการเกษตรอีกหลายชนิด