SMEs ต้องรู้! เปิด หลักเกณฑ์-เงื่อนไข ร้านที่อยากร่วม โครงการ ร้าน มอก.

SMEs ต้องรู้! เปิด หลักเกณฑ์-เงื่อนไข ร้านไหนที่อยากเข้าร่วม โครงการ ร้าน มอก. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ต้องทำอย่างไร เช็กเลย

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ซึ่งเน้นให้ความสำคัญในการสร้างทัศนคติร่วมกัน เพื่อการมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน (Shares Vision) ให้ชุมชนและประชาชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อภาคอุตสาหกรรม สะท้อน 4 มิติ คือ

1) การสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ

2) การดูแลประชาชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม

3) การใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม

4) การกระจายรายได้สู่ประชาชน

ในมิติที่ 1 เรื่อง การสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ มีหัวข้อย่อยเรื่อง การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ ซึ่งแบ่งได้อีก 4 มิติ คือ

  • มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. เอส)
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
  • โครงการ ร้าน มอก.
  • โครงการ ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้ามาตรฐาน มอก.

ซึ่งในมิติที่น่าสนใจสำหรับ ผู้ประกอบการ คือ โครงการ ร้าน มอก. เป็นโครงการที่ สมอ. ส่งเสริมให้ร้านจำหน่าย ทั้งร้านค้าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ และห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ มีองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. เข้ามาจำหน่ายภายในร้านค้าของตนเองได้

(ซ้าย) คุณโซเฟีย หยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย และ (ขวา) นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ผู้บริหารระดับสูง สมอ.)

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายร้านจำหน่ายที่ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนผลักดันให้เกิดร้านจำหน่ายที่ขายของมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ร้านจำหน่ายจะเข้าร่วมโครงการเป็น ร้าน มอก. ดังนี้

– เป็นร้านจำหน่ายที่จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง

– จำหน่ายสินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.

– ประกาศเจตนารมณ์ในการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน

– พนักงานของร้านต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านมาตรฐาน มอก.

ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการร้าน มอก. แล้ว จำนวน 49 ราย 13,151 ร้าน โดย สมอ. จะให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ร้านจำหน่าย เพื่อให้มีความรู้ในการคัดเลือกสินค้า ที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. มาจำหน่ายภายในร้าน โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าควบคุม จำนวน 140 รายการ

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ผู้บริหารระดับสูง สมอ.) และ คณะผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศ บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เช่น พาวเวอร์แบงก์ อะแดปเตอร์ ปลั๊กพ่วง หลอดไฟ ไดร์เป่าผม ของเล่น  ผงซักฟอก ภาชนะจานชามเมลามีน ถ่านไฟฉาย ไฟแช็ก เตาปิ้งย่าง ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร เป็นต้น

ประชาชนผู้บริโภคที่ต้องการทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าจากร้าน มอก. สามารถสังเกต ร้าน มอก. ได้จากป้ายสัญลักษณ์ และสามารถค้นหา ร้าน มอก. ได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน shop.tisi.go.th/app เพียงคลิกในช่อง “ค้นหา ร้าน มอก.” ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งของร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ เวลาทำการของร้าน ภาพถ่ายสินค้า รวมถึงพิกัดแผนที่เพื่อนำทางไปยังร้านค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สำหรับร้านจำหน่ายที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการร้าน มอก. จะมีหน้าร้าน หรือเป็นร้านค้าออนไลน์ ก็สามารถสมัครได้ทางแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นเดียวกัน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ผู้บริหารระดับสูง สมอ.)

นอกจากนั้น สมอ. นำโดย นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ผู้บริหารระดับสูง สมอ.) ได้พาคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม 2 ผู้ประกอบการ ตัวอย่างที่ สมอ. ยอมรับ คือ

1. ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ชุดคลุมผ่าตัดเสื้อคลุมผ่าตัด ชุดคลุมปฏิบัติงานทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ผ้าคลุมโต๊ะเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัด ชุดป้องกันภัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลกในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 และ MDD 93/42/EEC บริษัทฯ มีการส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย มีมนุษยธรรม และมีจริยธรรม ได้รับการรับรองระดับสากล WRAP certification, Level : Gold Certificate

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ยี่ห้อ ENICARE และได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ระดับการป้องกันระดับที่ 2 ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป มอก.2424-2562 จาก สมอ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ยังเป็นมาตรฐานทั่วไป แต่ สมอ.กำลังจะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับภายในปี 2566 นี้ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ตามมาตรฐานและมีความพร้อมในการยื่นขออนุญาตต่อไป

คุณโซเฟีย หยาง กรรมการผู้จัดการ และ คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย

2. ผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศ บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบริษัทของคนไทย ที่ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนและโครงเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ออกแบบและผลิตสินค้าด้วยช่างผู้ชำนาญงานและเครื่องมือที่ทันสมัย จากการผลิตที่ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ทำแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติก และการประกอบด้วย

การควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดและการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ผลิตภัณท์ของบริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงตรงกับความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพ สวยงาม ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล  เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนและโครงเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ Duct Liner และอุปกรณ์ดูแล รักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำต่างๆ ให้การยอมรับ

อาทิเช่น CARRIER, TRANE, EMINENT,  AMENA, YORK, STAR AIRE และ TAZAKI เป็นต้น และได้ส่งออกไปต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศ ด้วยกำลังผลิตประมาณ 24,000 เครื่องต่อปี เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ โดยยังไม่ได้ทำตลาดต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.1516-2549 : เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย จาก สมอ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งขณะนี้ยังเป็นมาตรฐานทั่วไป และเมื่อ สมอ. ประกาศให้เครื่องฟอกอากาศเป็นมาตรฐานบังคับ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทางบริษัทฯ ก็มีความพร้อมในการผลิตเครื่องฟอกอากาศให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ สมอ. กำหนด เพราะมีการเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้ว