เคาะแล้ว! กกพ. แจ้งส่วนลดค่าไฟ อัตราใหม่ บ้านอยู่อาศัย เหลือ 24.62 บาทต่อเดือน

เคาะแล้ว! กกพ. แจ้งส่วนลดค่าไฟ อัตราใหม่ บ้านอยู่อาศัย เหลือ 24.62 บาทต่อเดือน

วันที่ 6 ม.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งว่า ค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็ก กิจการขนาดเล็ก และกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร มีผลบังคับใช้แล้ว โดยจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่ มีผลในรอบบิลเดือน ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ถือเป็นการสะท้อนต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บิลที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงเพื่อให้มีความเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่ง

โดยผู้ได้รับสิทธิ์ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท

1. ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้มากกว่า 150 หน่วย​ และบ้านอยู่อาศัย แรงดันต่ำ อัตรา TOU​ คิดในอัตรา 24.62 บาทต่อเดือน จากเดิม 38.22 บาทต่อเดือน

2. กิจการขนาดเล็ก แรงดันต่ำคิดอัตรา ​33.29 บาทต่อเดือน จากเดิม 46.16 บาทต่อเดือน

3. กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU​​ คิดอัตรา 204.07 บาทต่อเดือน จากเดิม 228.17 บาทต่อเดือน​

ที่มา ข่าวสดออนไลน์