จี้ เลิก ‘แบล็กลิสต์’ เครดิตบูโร ชี้ ต้องให้ประชาชน เข้าถึงเงื่อนไขเป็นธรรม

จี้ เลิก ‘แบล็กลิสต์’ เครดิตบูโร ชี้ ต้องให้ประชาชน เข้าถึงเงื่อนไขเป็นธรรม

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ระบุถึงความทุกข์ใจของประชาชน จากการเป็นหนี้บัตรเครดิตจนต้องติดแบล็กลิสต์ ว่า โควิดและพิษของแพง ทำให้การผิดนัดชำระหนี้ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายล้านคน รายชื่อทุกคนเหล่านี้จะปรากฏใน ‘แบล็กลิสต์’ ที่เครดิตบูโร ทั้งนี้ แม้ทางการและสถาบันการเงินจะบอกว่า การติดแบล็กลิสต์เป็นเพียงข้อมูล ไม่ได้เป็นข้อตัดสินในการพิจารณาสินเชื่อ แต่ความจริง ‘ผู้ติดแบล็กลิสต์’ แทบทุกคนจะกู้ยืมในระบบไม่ได้อีกเลย

และแม้เวลานี้บูโร จะเริ่มเก็บคะแนน Credit Score แต่ก็ไม่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเหนือแบล็กลิสต์ ‘เครดิต สกอร์’ คือระบบการจัดเกรดให้คะแนนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละคน โดยคะแนนส่วนหนึ่งมาจากประวัติการชำระหนี้ที่กู้ยืมมา แต่ที่สำคัญ ต้องมีประวัติการชำระหนี้ประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่านํ้า ค่าไฟ ฯลฯ

และ ‘Credit Score’ ที่จะมีประโยชน์สูงสุด ควรต้องรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายในการทำมาเลี้ยงชีพด้วย เช่น หนุ่มแกร๊บวิ่งรับส่งของวันละ 10 ชั่วโมงทุกวัน ก็ควรจะได้คะแนนเพิ่ม เพราะขยันทำมาหากิน สะท้อนถึงความสามารถในการหารายได้ ดังนั้น ระบบเครดิตสกอร์ในอนาคต จำเป็นต้องเชื่อมโยงชุดข้อมูลที่มีผลกับความสามารถในการชำระหนี้ของบุคคล (ซึ่งในวงการการเงินเรียกว่า ‘Alternative Data’) มาพิจารณาร่วมในการปล่อยกู้ มากกว่าใช้เพียงข้อมูลการชำระหนี้ในอดีตอย่างเดียว

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

อย่างไรก็ดี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า ประเด็นปัญหา คือ ชุดข้อมูลจำนวนมากในกลุ่มนี้อยู่ในมือรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งเขาไม่เปิดให้มีการเข้าถึงได้ จึงต้องเป็นนโยบายภาครัฐที่เข้ามาปลดล็อกให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้มากขึ้น และยกเลิกการใช้ระบบแบล็กลิสต์แบบเดิม

“คลิปที่ผมเพิ่งโพสต์ https://fb.watch/hNYD2Z5eiC/ ถึงเรื่องการยกเลิกแบล็กลิสต์นี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่า การเข้าถึงสินเชื่ออย่างเป็นธรรมยังเป็นปัญหาของประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กจำนวนมาก ทางพรรคชาติพัฒนากล้า จึงจะเสนอเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญ เพราะผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องเริ่มจากการปลดแอกประชาชนออกจากเงื่อนไขของระบบที่ไม่เป็นธรรมก่อนครับ” นายกรณ์ กล่าว