เตรียมพร้อม รับนักท่องเที่ยวจีน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ของดีระดับสากล

เตรียมพร้อม รับนักท่องเที่ยวจีน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ของดีระดับสากล

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 6 เดินทางมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อร่วมพิธีเปิด “หอพระอาคารธรรมรักษ์ และหอจิตตารมณ์” โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้การต้อนรับ ซึ่งหอผู้ป่วยจิตตารมณ์ เป็นหอผู้ป่วยที่ใช้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ Heritage of Well-being & Holistic Thai Wellness และกิจกรรมการตรวจ รักษา โดยหัตถการทางการแพทย์แผนไทย และ คลินิกหัตถเวชศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการให้บริการรักษาเฉพาะโรคอย่างตรงจุด โดย หัตถการที่หลากหลาย เช่น การเผายา พอกยา กักน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ Health & Wellness Tourism และการอบรม เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ภาคประชาชน เพื่อการพึ่งตนเอง

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จากนั้น พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ได้นำเสนอนโยบาย “การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ” เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “Health for Wealth” ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 โดยระบุว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมยกระดับงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยการบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด

โดยโรงพยาบาลเองนั้นนอกเหนือจากจะมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยแล้ว ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันอีก 4 ศูนย์ คือ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หลอดเลือดสมอง ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนให้งานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของโรงพยาบาลได้เติบโตบนฐานทางวิชาการ ในส่วนของงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เราได้นำนโยบายของกระทรวงมาปฏิบัติในทั้ง 3 ประเด็น กล่าวคือ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือเวลเนส ผ่านกิจกรรมและบริการของ อภัยภูเบศร เดย์ สปา และ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้ฯ การยกระดับด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล โดยโรงงานผลิตยาสมุนไพร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรในประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกต่างประเทศ และการพัฒนาด้านการอบรมความรู้เพื่อสร้างอาชีพกับคนในชุมชน และการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยสมุนไพร/บริการ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นพ.โอภาส  กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ในการอนุรักษ์สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และพัฒนาจนได้รับการยอมรับในระดับสากล มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นอกจากนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ดูงาน และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ที่อาจจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยหลังจากวันที่ 8 ม.ค.นี้ จึงอยากให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นแกนหลัก ซึ่งตนได้หารือทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว และขอให้ทาง นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หารือกับสภาหอการค้าจังหวัด ว่าจะมีการเตรียมการรับมือนักท่องเที่ยว นับจากนี้ได้อย่างไรบ้าง