ปีติ “พระเจ้าอยู่หัว” ทรงโน้มพระวรกายพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 2 ก.พ. เฟซบุ๊กเพจ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เผยภาพเมื่อวันที่ 30 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงโน้มพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ยังความซาบซึ้งแก่บัณฑิต นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หาที่สุดมิได้

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์