มองแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2566 ส่องธุรกิจ กลุ่มไหนเติบโต

มองแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2566 ส่องธุรกิจ กลุ่มไหนเติบโต กลุ่มไหนเจอความลำบาก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2566 ยังเผชิญหลายโจทย์ที่รุมเร้า โดยฝั่งรายได้การฟื้นตัวของธุรกิจอาจจะไม่ราบรื่นตามความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่ฝั่งต้นทุนคงจะไม่ลดลง แม้ต้นทุนบางรายการจะย่อตัวลง เช่น น้ำมัน หรือวัตถุดิบต่างๆ แต่ผู้ประกอบการยังคงมีต้นทุนอีกหลายรายการที่จะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าแรง และอัตราดอกเบี้ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่าการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม จะยังเป็นการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากัน หรือมีลักษณะเป็น K-Shaped

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลุ่มธุรกิจที่จะเติบโตในปี 2566 ได้แก่ โรงแรม รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจสีเขียวอื่นๆ ส่วนธุรกิจที่อาจจะเผชิญความยากลำบาก และอาจจะหดตัว ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย รถยนต์น้ำมัน และกลุ่มส่งออก