พิษภาษีน้ำมันกระทบ…บางกอกแอร์เวย์ส ขึ้นพรวดค่าตั๋ว200บาท เริ่ม 8 ก.พ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ว่า เนื่องจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีมีผลวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ทางสายการบินฯ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทาง ในอัตราเที่ยวบินละ 200 บาทต่อคน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป