เกษตรกรโคราช ปลูกต้นหอมแทนนาปรัง หลังชลประทานขอความร่วมมือปลูกพืชใช้น้ำน้อย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง และรณรงค์ให้กันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อลดการใช้น้ำเนื่องจากเขื่อนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เหลือน้ำน้อยกว่าทุกปีนั้น ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บริเวณ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีลำน้ำลำตะคองไหลผ่าน และเคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นประจำทุกปี ปรากฏว่าปีนี้เกษตรกรได้พร้อมใจกันงดปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด โดยทิ้งให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่ารอการเพาะปลูกข้าวนาปีครั้งเดียว แต่ยังมีเกษตรกรบางรายได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นา ทำเป็นแปลงปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน อย่างเช่น นางระบาย ถนอมพลกรัง อายุ 54 ปี ชาวบ้านระลมโพธิ์ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้ทำการปรับพื้นที่นากว่า 5 ไร่ ทำเป็นแปลงปลูกต้นหอมซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยทุกเช้าจะให้ลูกหลานช่วยกันรดน้ำต้นหอมกันอย่างคึกคัก

นางระบาย ถนอมพลกรัง เปิดเผยว่า ทุกปีช่วงนี้ตนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงจะพากันปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ใกล้กับลำน้ำลำตะคองเพียงแค่ 300 เมตร ซึ่งทุกปีทางชลประทานก็จะปล่อยน้ำจากเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มาให้เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง แต่ปีนี้ทางชลประทานได้ขอความร่วมมือให้งดปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากน้ำในเขื่อนลำตะคองเหลือน้อย จึงทำให้ชาวบ้านงดปลูกข้าวนาปรังกันทั้งหมด แต่ก็มีบางคนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน ซึ่งก็ทำได้เฉพาะคนที่มีเงินทุนเท่านั้น เนื่องจากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าปลูกข้าว โดยตนก็ได้ปรับพื้นที่นาจำนวนกว่า 5 ไร่ ให้กลายเป็นแปลงผัก แล้วทำการปลูกต้นหอม ส่วนน้ำก็จะใช้การสูบมาเก็บไว้ในบ่อที่ขุดไว้ หลังจากนั้นก็จะรดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้งตอนเช้า นอกจากนั้นก็จะเป็นการดูแลเรื่องวัชพืช ใส่ปุ๋ย โดยปลูกไว้ 3 รุ่น เพื่อที่จะเก็บขายได้ประมาณเดือนมีนาคม- พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นก็จะปรับที่นาเพื่อทำการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อไป ซึ่งการทำเช่นนี้ก็จะทำให้พอมีเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้าง แต่ถ้าเป็นโอกาสเหมาะเหมือนปีที่แล้ว ที่ต้นหอมปรับราคาขึ้นสูงสุดกิโลกรัมละ 80 บาท ในช่วงเดือนพฤษภาคม ก็จะทำให้ขายได้กำไรมาก แต่ขณะนี้ราคาถูกอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาทเท่านั้น ซึ่งแต่ละไร่จะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 2 ตัน โดยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่เพื่อนำไปขายในตลาดขายส่งต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดมีระดับน้ำเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 43% ของความจุกักเก็บ ประกอบไปด้วย เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีระดับน้ำกักเก็บเหลืออยู่ 108 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 34% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีระดับน้ำกักเก็บเหลืออยู่ 68 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีระดับน้ำกักเก็บเหลืออยู่ 124 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 45% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีระดับน้ำกักเก็บเหลืออยู่ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีระดับน้ำกักเก็บเหลืออยู่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้านลูกบาศก์เมตร