ร้านค้าต้องระวัง! จัดโปร ปีใหม่ ต้องระบุดังนี้ ก่อนเข้าข่ายผิดกฎหมาย

ร้านค้าต้องระวัง! จัดโปร ปีใหม่ มีการให้ของแถม ต้องระบุดังนี้ ก่อนเข้าข่ายผิดกฎหมาย

จะสังเกตได้ว่า ช่วงท้ายปี ผู้คนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสิ่งของส่งมอบให้แก่กัน เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ ร้านค้าต่างๆ ให้ความสำคัญกันอย่างมาก เพราะถือเป็นช่วง กอบโกย จึงมีการ จัดโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดซื้อกันมากมาย

แต่ในการจัดโปรโมชั่น หรือ โปรปีใหม่ ร้านค้าก็มีเรื่องที่ต้องระวังเช่นกัน เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เผยแพร่ วิธีการจัดโปรปีใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนจะกลายเป็นการทำผิดกฎหมายโดยที่ร้านค้านั้นๆ อาจไม่รู้ตัว ดังนี้

ในการจัดโปรโมชั่น โดยโฆษณาว่า มีการให้ของแถม ร้านต้องระบุ รายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไข ข้อกำหนดในการให้ของแถม เช่น

  • วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโปรโมชั่น
  • เขต หรือ ถิ่นที่จัดโปรโมชั่น
  • ประเภท ลักษณะ มูลค่าของของแถมแต่ละสิ่ง หรือ มูลค่ารวมในแต่ละประเภท
  • สถานที่ หรือ วิธีการที่กำหนดไว้ ให้รับของแถมหรือสิทธิ

โดยการจัดโปรปีใหม่นี้ ต้องไม่ใช่ข้อความที่เป็นเท็จ เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ