เอกชนหมดสัญญา ‘เจเจกรีน’ ค้างกทม.3.8 ล.เล็งเก็บค่าเช่าแผง-จอดรถเอง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายศุภกร วีรสุวิภากร ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.ได้เช่าพื้นที่ 20 ไร่ ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อจัดทำตลาดนัดกลางคืน หรือ เจเจกรีน และให้สิทธิบริษัท วีมัลติมีเดีย จำกัด เช่าพื้นที่บริหารต่อนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ทั้ง 2 สัญญา ได้สิ้นสุด แต่สวนสมเด็จฯ ได้ให้ กทม.เช่าพื้นที่ต่อไปจนถึงปี 2561 โดยได้ลงนามสัญญาไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แต่ กทม.ยังไม่ได้มีการดำเนินการต่อสัญญากับบริษัท วีมัลติมีเดียฯ ซึ่งตั้งแต่สิ้นสุดสัญญา พบว่าบริษัทยังคงเก็บค่าเช่าแผงกับผู้ค้ามาโดยตลอด

“กทม.ได้ติดต่อกับบริษัท วีมัลติมีเดียฯ เพื่อให้เข้ามาต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 – วันที่ 12 มกราคม 2560 พร้อมจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กทม.เป็นเงิน จำนวน 3,800,000 บาท เพื่อ กทม.นำเงินส่วนนี้ไปชำระเป็นค่าเช่าพื้นที่ให้กับสวนสมเด็จฯ แต่บริษัทฯ ไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด มีเพียงการส่งเอกสารมาขอต่อสัญญาถึงปี 2560 เท่านั้น” นายศุภกร กล่าวและว่า ดังนั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป กทม.จะเข้าบริหารจัดการตลาดเจเจกรีน และยืนยันว่าไม่มีการขึ้นค่าเช่าแผง หรือค่าจอดรถ โดยผู้ค้ารายเดิมหรือรายใหม่ที่มีความประสงค์จะขายค้าในพื้นที่ ให้ติดต่อลงทะเบียนได้ที่กองอำนวยการตลาดนัด หลังจากนี้ กทม.จะเข้าไปดูและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพิ่มห้องน้ำ ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น