วันนี้ ไข่ไก่ หน้าฟาร์ม ปรับราคาลดลง แผงละ 6 บาท!

วันนี้ ‘ไข่ไก่’ หน้าฟาร์ม ปรับราคาลดลง แผงละ 6 บาท!
วันนี้ ‘ไข่ไก่’ หน้าฟาร์ม ปรับราคาลดลง แผงละ 6 บาท!

วันนี้ ไข่ไก่ หน้าฟาร์ม ปรับราคาลดลง แผงละ 6 บาท!

เว็บไซต์มติชน รายงานว่า เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลง 20 สตางค์/ฟอง หรือ 6 บาท/แผง (30 ฟอง) จาก 3.60 บาท เป็น 3.40 บาท/ฟอง มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยเป็นการขยับราคาในรอบ 3 เดือน นับจากปรับราคาขึ้นไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ซึ่งปรับขึ้น 10 สตางค์/ฟอง หรือ 3 บาท/แผง

‘ไข่ไก่’ ราคาปรับลดลง แผงละ 6 บาท
‘ไข่ไก่’ ราคาปรับลดลง แผงละ 6 บาท