ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี สูงสุด 4 หมื่นบาท คลัง ชง ครม. 29 พ.ย.นี้

ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี สูงสุด 4 หมื่นบาท คลัง ชง ครม. 29 พ.ย.นี้

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เผยข่าว ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปมาตรการช้อปดีมีคืน หรือ ช้อปช่วยชาติแล้ว ว่าจะให้มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงต้นปีหน้า เช่นเดียวกับที่ดำเนินการไปเมื่อต้นปี 2565 ที่ผ่านมา โดยจะให้มีผลระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 รวม 46 วัน ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบได้ภายในไม่เกินวันที่ 29 พ.ย.นี้

ซึ่งมาตรการจะเพิ่มเติมจากเดิมที่ให้นำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท แต่รอบนี้จะเพิ่มสำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้อีก 10,000 บาท

“รอบนี้ นอกจากสามารถใช้ใบกำกับภาษีเป็นกระดาษ มาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท ยังสามารถนำใบกำกับภาษีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มาลดหย่อนได้เพิ่มอีก 10,000 บาท รวมเป็น 40,000 บาท” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการที่นำมาใช้สิทธิตามมาตรการได้ หลักๆ ก็จะเหมือนมาตรการครั้งที่ผ่านมา คือ ค่าซื้อสินค้าและบริการ โดยจะยกเว้นค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการอีบุ๊ก ค่าที่พักโรงแรม ค่าไกด์นำเที่ยว ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าเบี้ยประกัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับค่าที่พักโรงแรม ที่เดิมจะให้ลดหย่อนภาษีด้วยนั้น เนื่องจากล่าสุดทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีมาตรการอื่นๆ ดังนั้นมาตรการนี้ จึงไม่ได้ให้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย