พณ.เร่งยกระดับสำนักงานบัญชีไทย เอสเอ็มอีแห่ใช้บริการเพียบ สร้างรายได้เกือบพันล้าน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการบริการจัดทำบัญชีผ่านสำนักงานบัญชีได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะสำคัญต่อภาคธุรกิจอย่างมาก กรมฯในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดทำบัญชีของภาคธุรกิจ จึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ สร้างต้นแบบทางธุรกิจแนวใหม่ สร้างเครือข่ายสำนักงานบัญชีในระดับนานาชาติ และยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากล

โดยสำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมฯแล้ว 142 ราย ในปี 2558 และลูกค้าเอสเอ็มอีที่มาใช้บริการสำนักงานบัญชีมี 9,600 ราย สร้างรายได้ให้กับสำนักบัญชีรวม 576 ล้านบาท ส่วนปี 2559 มีเอสเอ็มอีใช้บริการสำนักงานบัญชี 12,500 ราย สร้างรายได้ให้กับสำนักงานบัญชีรวม 750 ล้านบาท คาดปี 2560 จะมีเอสเอ็มอีใช้บริการ 16,250 ราย สำนักงานบัญชีมีรายได้ 975 ล้านบาท

ทั้งนี้ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์นี้ กรมฯจะจัดสัมมนาพัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพสู่ซีแอลเอ็มวี ที่โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศกับประเทศลาว