เปิด 3 ธุรกิจ น่าลงทุน สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจ ในช่วง เงินบาทแข็งค่า

เปิด 3 ธุรกิจ น่าลงทุน สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจ ในช่วง เงินบาทแข็งค่า

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วง เงินบาทแข็งค่า ก็มีนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจ อยากที่จะมองหาลู่ทางเพื่อลงทุนในธุรกิจที่ มีความเป็นไปได้ ในช่วงนี้

ซึ่งธุรกิจนั้นจะต้องเป็นสินค้านำเข้าที่มูลค่าสูงและผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าส่งออก ซึ่งสินค้าที่มีการนำเข้าสูง เช่น เครื่องจักรกล เคมี เครื่องเพชร เหล็ก อะไหล่ แผงวงจร โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบนำเข้าเป็นอันดับต้นๆ ของไทย

เว็บไซต์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แนะนำธุรกิจที่น่าลงทุนในช่วงเงินบาทแข็งค่า ไว้ดังนี้

ธุรกิจการแพทย์ : เป็นธุรกิจที่ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคต้องการ

ธุรกิจเครื่องประดับเพชรพลอย : นำเข้ามาแปรรูปและขายในประเทศรวมถึงขยายกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ : นำเข้าวัตถุดิบเคมีเพื่อผลิตสินค้าจำพวก เครื่องสำอาง หรือการเกษตรกรรม