ไทยเบฟ สืบสานสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย Bangkok River Festival 2022

ไทยเบฟ สืบสานสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย Bangkok River Festival 2022

จากการแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน นี้

คุณสุรพล เศวตเศรนี ในฐานะประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า ปีนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์ ณ สายน้ำ’ ชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2565 รวม 4 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งมั่นในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสริมมงคลตามวิถีไทย ตอกย้ำ ต่อยอด สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า มรดกของชาติด้วยแนวคิดสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย สอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ

คุณสุรพล เศวตเศรนี ในฐานะประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

พร้อมไปกับการเป็นเทศกาลที่ตระหนักถึงความยั่งยืนใน 3 มิติเป็นสำคัญ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจชุมชน และราชการ หรือ บวร ยกกำลังสอง

โดยจัดบนพื้นที่ 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร/วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร/วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร/ท่ามหาราช/เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์/ท่าล้ง 1919/สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน)

ซึ่งเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ได้จัดงานในรูปแบบผสมผสานแบบจัดในพื้นที่และออนไลน์ ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดียิ่ง ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนอีกด้วย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เยี่ยมบู๊ธขนมไทย

จากความสำเร็จและประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้คณะผู้จัดงาน มุ่งพยายามที่จะยกระดับการจัดงานที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านในอันที่จะนำสู่ การบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ รวมถึงร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม

อ่อนช้อย งดงาม

พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ลอยประทีปเทียนหอม/สวดมนต์เจริญสมาธิ/ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว โดยมีบริการเรือด่วนรับส่งฟรีใน 10 ท่าน้ำ วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-22.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-24.00 น.