ค้นพบ สารสกัดจากเปลือกมังคุด ความหวังใหม่ ในการต้านสมองเสื่อม

ค้นพบ สารสกัดจากเปลือกมังคุด ความหวังใหม่ ในการต้านสมองเสื่อม

อุปสรรคที่สำคัญของผลไม้ส่งออก คือ การถูกจำกัดด้วยมาตรฐานการตรวจสอบที่เข้มงวดของแต่ละประเทศ ทางออกที่ดีที่สุด นอกเหนือจากการพยายามปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตทางการเกษตร คือความพยายามในการเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านงานวิจัยเพื่อการแปรรูปสู่อุตสาหกรรมโลกให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้างอย่างสง่าผ่าเผย

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อาจารย์แพทย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการมีส่วนทำให้ “มังคุด” ผลไม้ที่มีมูลค่าส่งออกในลำดับต้นๆ ของไทย ได้เพิ่มมูลค่า

จากการค้นพบในห้องปฏิบัติการถึงคุณค่าของสารสกัด “แซนโทน” จากเปลือกมังคุด โดยวิธีมาตรฐานของการสกัดและผลิต พบว่า มีฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์สมองจากสารชักนำ สามารถต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาทที่ช่วยเรื่องความจำในหลอดทดลอง และทำให้สัตว์ทดลองมีความจำและอารมณ์ที่ดีขึ้น ไม่เกิดพิษต่อร่างกาย ทำให้สามารถพัฒนาเป็นยา

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

โดยวิจัยในผู้ที่แข็งแรงดี และวิจัยต่อยอดเพื่อการป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดยวิธีวิจัยแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จำนวน 108 ราย พบว่า สามารถต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยและมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีความจำดีขึ้น เมื่อเทียบกับยาหลอก

งานวิจัยดังกล่าว เป็นความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และตีพิมพ์ผลงานวิจัยแล้วในวารสารระดับนานาชาติ

ซึ่งจะเป็นนิมิตหมายอันดีต่ออนาคตของผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงวัย ที่นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรโลกในยุคปัจจุบัน ที่อุบัติการณ์ภาวะสมองเสื่อมนับเป็นปัจจัยหลักจากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยที่พ้นผ่าน

ที่ผ่านมา มังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งผลไม้ไทย” ด้วยรสชาติหอมหวานอมเปรี้ยวที่ครองใจคนทั่วโลก อีกทั้งเปลือกมังคุดที่เคยเป็นเพียงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไร้ค่า ต่อมาได้รับการค้นพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรค ช่วยสมานแผล และต้านอนุมูลอิสระ

สามารถนำไปแปรรูปทำเป็นเครื่องสำอางและยาได้มากมายหลายขนาน ตั้งแต่เจลป้ายปาก ไปจนถึงวิจัยในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งยังมีข้อมูลจำกัดในสัตว์ทดลอง

แคปซูลสารสกัดจากเปลือกมังคุด

ศ.นพ.วีรศักดิ์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า หากจะผลักดันงานวิจัยสารสกัดจากเปลือกมังคุดต้านสมองเสื่อมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง จำเป็นจะต้องผ่านการวิจัยในมนุษย์ ในจำนวนตัวอย่างที่มากพอ จนสามารถรับรองถึงประสิทธิภาพของผลการวิจัยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังต้องใช้เม็ดเงินลงทุนในปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกมากมายมหาศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานฯ พัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษยชาติ โดยหวังให้การค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดต้านสมองเสื่อมนี้ สามารถจุดประกายสู่การบูรณาการต่อยอดให้ประชากรโลกในกลุ่มสูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กับสุขภาพสมองที่สมบูรณ์ พร้อมเก็บความทรงจำดีๆ ที่มีต่อครอบครัว คนรอบข้าง และโลกใบนี้ได้ต่อไปอีกตราบนานเท่านาน

 

หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565