ข่าวดี! ตรึงราคา ก๊าซหุงต้ม ถัง 15 กก. ไว้ที่ 408 บาท ถึงสิ้นปี 

ข่าวดี! ตรึงราคา ก๊าซหุงต้ม ถัง 15 กก. ไว้ที่ 408 บาท ถึงสิ้นปี 

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กล่าวว่า กบง. มีมติเห็นชอบทบทวนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี)

โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นแอลพีจีที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีกแอลพีจีอยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. เพื่อช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน

กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ราคาแอลพีจี เพื่อพิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบกับผู้ใช้ก๊าซ ปัจจุบันยังผันผวน เห็นได้จากเดือน ก.ย.-ต.ค. ราคาแอลพีจีตลาดโลกลดลง 11% หรือประมาณ 69.40 เหรียญสหรัฐต่อตัน จาก 644.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน สู่ระดับ 575.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง ยูเครน-รัสเซีย ส่งผลให้เกิดวิกฤตราคาพลังงานทั่วโลก ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ภาพรวมเศรษฐกิจ และค่าครองชีพของประชาชน

ราคาขายปลีกแอลพีจีในประเทศอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 ต.ค. มีฐานะกองทุนสุทธิติดลบ 126,690 ล้านบาท แยกเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 84,126 ล้านบาท บัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ 42,564 ล้านบาท

ที่มา ข่าวสดออนไลน์