ครม. ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ผ่านบัตรสวัสดิการฯ 100 บาทถึงสิ้นปี

ครม. ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ผ่านบัตรสวัสดิการฯ 100 บาทถึงสิ้นปี
ครม. ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ผ่านบัตรสวัสดิการฯ 100 บาทถึงสิ้นปี

ครม. ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ผ่านบัตรสวัสดิการฯ 100 บาทถึงสิ้นปี

วันที่ 18 ต.ค. 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ต.ค. 2565 เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 302.50 ล้านบาท

เพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนต.ค. – 31 ธ.ค. 2565

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยในระหว่างวันที่ 1-24 ต.ค. 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ

“การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 โดยกระทรวงพลังงาน เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพง”

ที่มา ข่าวสดออนไลน์