น้ำมันหล่อลื่นโดนแล้ว สรรพสามิตเก็บภาษี 5 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันเครื่องบินขยับจาก 20 สตางค์/ลิตร เป็น 4 บาท/ลิตร

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยกรณีที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการปรับขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยมีผลเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา ว่าสรรพสามิตเริ่มจัดเก็บภาษีน้ำมันหล่อลื่นในอัตราลิตรละ 5 บาท จากเดิมไม่มีการจัดเก็บเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันธุรกิจเดียวกันกับน้ำมันประเภทอื่น โดยเฉพาะน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์ปัจจุบันเสียภาษี 5-6 บาทต่อลิตร

ส่วนการจัดเก็บภาษีน้ำมันเครื่องบินจะดำเนินการเฉพาะกับเครื่องบินโดยสารในประเทศเท่านั้น ไม่รวมเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ โดยภาษีน้ำมันเครื่องบินอัตราใหม่จะถูกเก็บในอัตรา 4 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บที่อัตรา 20 สตางค์ต่อลิตร

“เครื่องบินโดยสารในประเทศปัจจุบันมีการใช้น้ำมันประมาณ 1.2 พันล้านลิตร การเก็บภาษีจะได้เม็ดเงินภาษีเพิ่มประมาณ 4 พันล้านบาทต่อปี โดยอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบิน จะคำนวณตามมูลค่า ที่ 23% ของราคาหน้าโรงงาน และตามปริมาณที่ 3 บาทต่อลิตร โดยเก็บด้านที่มีภาษีสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันเครื่องบินหน้าโรงกลั่นมีราคาที่ 14 บาทต่อลิตร ดังนั้นเมื่อคำนวณแล้วอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบินใหม่ตามมูลค่าจะอยู่ที่ 4 บาทต่อลิตร”นายสมชาย กล่าว