พาณิชย์ ขอห้างค้าปลีก ลดราคา สินค้าจำเป็น ช่วย ปชช. ช่วงน้ำท่วม

พาณิชย์ ขอความร่วมมือห้างค้าปลีก จัดโปรโมชั่น ลดราคา สินค้าจำเป็น ช่วย ปชช. ช่วงน้ำท่วม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์ราคา และปริมาณสินค้าในช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ว่า สั่งการให้กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

รวมทั้งได้หารือกับซัพพลายเออร์ และห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ให้มีการจัดเตรียมมาตรกรฉุกเฉินเร่งด่วนมารองรับ โดยประสานไปยังสมาคมโลจิสติกส์เพื่อจัดเตรียมแผนการจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัย แต่ล่าสุดยังไม่พบว่ามีพื้นที่ใดเกิดปัญหาขาดแคลนสินค้า โดยสินค้ายังจัดส่งเข้าพื้นที่ได้ตามปกติ รวมทั้งยังไม่มีการร้องเรียนการฉวยโอกาสขายสินค้าแพง

“เราสั่งให้จับตาเป็นพิเศษในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง หากพบปัญหาจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าเป็นกรณีๆ ไป โดยจะใช้ไฮเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่เป็นจุดพักสินค้า หรือเป็นฮับกระจายสินค้า ของแต่ละพื้นที่ แต่ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาการร้องเรียนขาดแคลนสินค้า และยังไม่มีปัญหาการกักตุนสินค้า โดยห้างค้าปลีกยืนยันว่ายอดซื้อสินค้ายังเป็นไปตามปกติ”

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้ห้างค้าปลีกจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าจำเป็นเพิ่มเติมในช่วงนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งห้างให้ความร่วมมือปรับลดราคาลงหลายรายการ อาทิ เนื้อหมู ตลาดสด ลดราคา 5-10 บาท/กก. ในห้างลดราคา 22 บาท/กก. จาก 189 บาท/กก. เหลือ 176 บาท/กก., เนื้อไก่ ปรับลดลง 5-10 บาท/กก., ไข่ไก่ปรับลดลง ฟองละ 10 สตางค์, ข้าว ปรับลดลง 10-30% อาหารกระป๋อง ปรับลดลง 4-10% และเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดลง 40%

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรม รอรับโอนงบประมาณ 422 ล้านบาท จากรัฐบาลนำมาจัดโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าเกษตร ผลไม้ เป็นต้น

สินค้าที่จำหน่ายจะจัดหาจากสมาคม ซัพพลายเออร์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า 100- 200 คูหา ในพื้นที่สาธารณะหรือลานอเนกประสงค์ เช่น สำนักงานเขต การเคหะชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือแหล่งชุมชนที่เหมาะสม กำหนดจัดงานครั้งละ 3 วัน ตั้งเป้าหมายการจัดงานไม่ต่ำกว่า 274 ครั้ง มีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 30 วัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 นี้

ที่มา ข่าวสดออนไลน์