เศรษฐกิจโลกถดถอย เงินบาทอ่อนค่า กระทบ ผู้ประกอบการไทย อย่างไร?

ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ทำ เงินบาทอ่อนค่า กระทบ อุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการไทย อย่างไร?

เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยข่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าความเสี่ยงของภาวะถดถอยที่มีมากขึ้นของเศรษฐกิจหลักทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป จะกระทบอุตสาหกรรมส่งออก ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยคงจะไม่ได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่จากเงินบาทที่อ่อนค่า

ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยว แม้นักท่องเที่ยวจะแลกเงินบาทได้มากขึ้น แต่จริงๆ แล้วเงินบาทไม่ได้อ่อนค่าเพียงสกุลเดียว และกลับแข็งค่ากว่าบางสกุลเงิน เช่น เงินยูโร เงินปอนด์ เงินเยน เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ก็อาจจะยังไม่ได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่ตามที่คาดหวัง

ขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของเงินบาท ยังกระทบต้นทุนการนำเข้า ซึ่งอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนที่สูง และเน้นขายเจาะตลาดในประเทศจำนวนมาก จะได้รับผลกระทบมากจากการอ่อนค่าของเงินบาท โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เงินบาทที่อ่อนค่าลง 10-15% จะทำให้ต้นทุนการนำเข้าของภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% (เมื่อเทียบกับปริมาณที่นำเข้าเท่าเดิม)

ซึ่งที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้า ภาคธุรกิจยังต้องเผชิญต้นทุนหลายรายการที่ปรับขึ้น ในภาวะที่สถานการณ์ด้านรายได้ ทั้งจากตลาดต่างประเทศและในไทยยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าจึงยังต้องเผชิญความท้าทายอยู่มาก